IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "in vitro"
Морфологические характеристики растений-регенерантов малины при хемотерапии от Raspberry bushy dwarf virus in vitro
Gașenko O.1, Kuharcik N.1, Prodaniuc Leonid2, Cerneţ Alexandru2
2 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(90) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Орган-на-чипе»: технология и применения
Gramovici Ludmila
Технический Университет Молдовы
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранение редкого вида Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow культуры in vitro
Cutcovschii-Muştuc Alina, Ciorchina Nina, Lozinschii Mariana
Ботанический сад (Институт) АН Молдовы
Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды
Partea 2. 2018. Иркутск. ISBN 978-5-94797-324-2.
Disponibil online 5 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3