IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
EU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice15
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice16/15898/367
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1064
621 publicatii cu CZU (58.4%)
103 publicatii cu DOI (9.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 128 ORCID (43.8%),
7 Google Scholar ID (2.4%),
33 Scopus Author ID (11.3%)
Brevete Tabel(88)
H-index autori
Proiecte Tabel(22)
Contribuții în monografii Tabel(67)
Lista publicaţiilor - 1064. Descărcări - 23967. Vizualizări - 1560453.
Articole în reviste din RM - 569. Publicaţii la conferinţe din RM - 400. Publicaţii peste hotare - 95.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 54
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 235
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 207
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 4
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 21
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 40
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 49
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 302
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 41
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 13
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 21

2024 - 3

Identification and distribution grapevine phytoplasma disease “Bois noir” in the Republic of Moldova
Haustov Evgeniy , Bondarchuk Viktor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. "A&V Poligraf". 300-305.
Disponibil online 27 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul agrobiologic al soiurilor apirene omologate în Republica Moldova
Tofan (Rusu) Svetlana , Cornea Vladimir , Savin Gheorghe
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. "A&V Poligraf". 338-341.
Disponibil online 27 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale sistemului reproductiv al prunului la aplicarea SBA Reglalg și al microelementelor
Pîntea Maria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 8. 2024. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 287-291.
Disponibil online 24 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 46

Înfiinţarea plantației experimentale de coacăz-negru în zona de centru a Republicii Moldova
Sava Parascovia , Bulgac Natalia
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(90) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea procedeelor agrotehnice asupra creşterii şi productivităţii diferitor combinaţii soi–portaltoi la prun de soiul Super Prezident
Grosu Ion , Griţcan Sava , Cucu Ghenadie , Cojoharenco Valeriu , Evtodiev Mihail
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(90) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of apple acidifier in vegetable stew of type „Zacusca” production
Crucirescu Diana
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of fungicide ALUMINUM 80 WP in the fight against marssonia or walnut gnomoniosis (Gnomonia leptostyla Rr/ Et de Not., f.c. (Marssonia juglandis Lib.) in the Republic of Moldova
Dumitrash Yuri , Mager Maria , Chernets Alexandr
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. "Print-Caro" SRL. 136-139.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological activity of polynuclear cu(II) isobutyrates against tumor growth in grapevine
Capbătut Olga , Sultanova Olga , Kravtsov Victor , Baca Svetlana
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 203-203.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări preliminare privind efectul aplicării extraradiculare a fertilizantului Eutrofit la cais
Griţcan Sava , Grosu Ion , Dadu Zinaida , Polihovici Lidia , Crivaia Parascovia , Evtodiev Mihail
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(89) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind adaptabilitatea sortimentului introdus de cais pentru testare în Republica Moldova
Pîntea Maria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 355-359.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind stabilirea unor legături dintre compoziția și procesul de structurare a fructelor-snack-uri
Şleagun Galina , Iuşan Larisa , Cupcea Tatiana , Gordeeva Valentina
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(90) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterization of propolis from Moldova's central region: chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties
Pogrebnoi Serghei , Eremia Nicolae , Bilan Dmitri , Lupaşcu Lucian , Bolocan (Secara) Natalia , Duka Gh. , Armaşu Svetlana , Terteac Dumitru , Cebanu Vitalie , Tincu Serghei , Znagovan Alexandru , Mihailova (Neicovcena) Iulia , Coșeleva Olga , Slanina Valerina , Makaev Fliur
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concentrate de fibre alimentare din deșeuri vegetale: extragere, caracterizare și aplicații ca ingrediente funcționale
Barbaroș Maria-Marcela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 242-245.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia savantelor în cercetarea şi implementarea arbuştilor fructiferi în Republica Moldova
Sava Parascovia
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(90) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea plantației-mamă de categoria „Prebază” din genul V. vinifera prin selecție fitosanitară
Dubceac Marcela , Bondarciuc Victor , Sultanova Olga , Haustov Evghenii
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(89) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea şi productivitatea unor soiuri de cais altoiţi pe corcoduş
Grosu Ion , Griţcan Sava , Cucu Ghenadie , Cojoharenco Valeriu
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(90) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crioconservarea spermei de berbec
Bradu Nicolai , Rotari Doina , Cibotaru Elena , Darie Grigorie , Djenjera Irina
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 38-42.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la manifestarea unor boli micotice la diferite genotipuri de cais în condițiile Republicii Moldova
Pîntea Maria
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. "Print-Caro" SRL. 373-378.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea acțiunii antifungice a unor noi derivați 1,2,4-1h-triazolici contra antracnozei viței-de-vie în condiții in vitro
Armaşu Svetlana , Terteac Dumitru , Cebanu Vitalie , Degteari Vladimir , Mîdari Adrian , Sucman Natalia , Pogrebnoi Vsevolod , Macaev Fliur
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia viticulturii în Republica Moldova pe parcursul a şapte decenii (1951– 2022)
Cuharschi Mihail , Cebanu Vitalie , Condur Maria
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(89) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1064