IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-2(32) pentru indicele czu "37.02:811.111'243"
Mental processing in EFL teaching: decoding humorous implicature
CZU : 37.02:811.111'243
Puşnei Irina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practical tasks to develop language fluency and accuracy in the english classroom
CZU : 37.02:811.111'243
Lascu Tatiana
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea limbii engleze la specialitățile economice: abordare inovativă
CZU : 37.02:811.111'243
Revenco Ana-Maria
Interuniversitaria
Ediția 13. 2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing Listening Skills in EFL Classes
CZU : 37.02:811.111'243
Maximenco Lidia
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tablei interactive la studierea limbii engleze
CZU : 37.02:811.111'243
Balan Natalia
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching English through Poetry
CZU : 37.02:811.111'243
Noroc Natalia
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Roles of Interactive Principles in Teaching the Past Tenses in TEFL
CZU : 37.02:811.111'243
Furdui Diana
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing listening strategies in EFL classes
CZU : 37.02:811.111'243
Moskalyuk Irina
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing Coherence in Writing at the Intermediate Level
CZU : 37.02:811.111'243
Popova Ecaterina
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practical activities for using video in the English Classroom
CZU : 37.02:811.111'243
Stîncă Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching grammar through pictures in the English classroom
CZU : 37.02:811.111'243
Arpentii Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The scientific approach to teaching vocabulary
CZU : 37.02:811.111'243
Catană Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of students’ professional-creative skills by means of acmeology during the process of english language learning
CZU : 37.02:811.111'243
Mikhaylova A.
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Error correction in the EFL classroom
CZU : 37.02:811.111'243
Duhlicher Olga
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanță lingvistică în limba engleză, proces continuu a dezvoltării profesionale
CZU : 37.02:811.111'243
Nița Mariana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching fluent communicative language: oral approach
CZU : 37.02:811.111'243
Griţac Tatiana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A general view on the relationship between ESP and EGP
CZU : 37.02:811.111'243
Butucel Lia
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching Main Ways of Expressing Necessity in English
CZU : 37.02:811.111'243
Călăraş Angela
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploiting audio-visual materials in teaching medical english
CZU : 37.02:811.111'243
Cazac Viorica
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea axiologiei naţional-universale în formarea competenţei de comunicare profesională în limba engleză la studenţi
CZU : 37.02:811.111'243'271.12
Tulei Angela
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32