IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru indicele czu "338.439.6(478)"
Securitatea alimentară: abordări teoretice, recomandări practice
CZU : 338.439.6(478)
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia unor intreprinderi autohtone la asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova
CZU : 338.439.6(478)
Condrea Elena
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile şi tendinţele securităţii alimentare în Republica Moldova
CZU : 338.439.6(478)
Bajura Tudor
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări strategice privind asigurarea securitaţii alimentare a RM
CZU : 338.439.6(478)
Moroz Victor, Ignat Anatolie, Aculai Elena
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova
CZU : 338.439.6(478)
Condrea Elena
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova
CZU : 338.439.6(478)
Perciun Rodica, Oleiniuc Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу экологической, продовольственной и медицинской безопасности населения в рамках программ развития человечества ООН
CZU : 631.147:338.439.6(478)
Дука Георгий, КУДРЯШЕВА Александра, Маковейчук Г.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea competitivităţii produselor agricole pe piaţa internă din Republica Moldova: aspect metodologic
CZU : 338.439.6(478)
Dolgopol Angela, Maximilian Silvestru
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the food security through the prism of the self-insurance level of the Republic of Moldova
CZU : 338.439.6(478)
Şcerbacov Elena
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9