IBN
Закрыть
Florea Eugenia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2018 - 1

Applying role play to teaching english the students for non-specific purposes
Florea Eugenia
T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Упражнения для обучения чтению иноязычного текста в неязыковом ВУЗе
Флоря Евгения
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

О взаимосвязанном обучении чтению и говорению студентов неязыковых специальностей
Флоря Евгения
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3