IBN
Закрыть
Iusco Ioana-Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Personalitatea din perspectiva dezvoltării conceptului de eficiență personală
Iusco Ioana-Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Formarea eficienței personale a elevilor din învățământul primar
Iusco Ioana-Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea din perspectiva dezvoltării conceptului de eficiență personală
Iusco Ioana-Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Importanţa familiei ȋn integrarea copiilor cu CES
Iusco Ioana-Maria123
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-120. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal effectiveness and efficiency - a synthesizing perspective
Iusco Ioana-Maria123
1 Tiraspol State University,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea și digitalizarea
Iusco Ioana-Maria123
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul școlarului mic cu ADHD
Iusco Ioana-Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7