IBN
Закрыть
Parahonico Alexandru
Cuvinte-cheie (15): адаптивный тест (1), адаптивные платформы (1), адаптивное обучение (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Изучение возможностей систем адаптивного обучения
Парахонько Александр
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Разработка программы "Личный кабинет" для преподавателей БГУ им. Алеку Руссо
Парахонько Александр
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Сравнительная характеристика стандартов дистанционного обучения (на примере стандартов IMS и SCORM)
Парахонько Александр
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3