IBN
Закрыть
Gropa Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

Practical Aspects of Implementing Street and Park Lighting Projects
Gropa Victor1 , Sănduleac Mihai2 , Mogoreanu Nicolae1 , Porumb Radu2 , Rotari Iulian1
1 Technical University of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest
Sielmen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediția 14. 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. ISBN 979-835031524-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Solutions for Digital Interaction of a Resilient Energy Community in a Service-oriented Framework
Sănduleac Mihai1 , Ionescu Constantin1 , Mandiş Alexandru1 , Gropa Victor2 , Efremov Cristina2 , Sanduleac Vlad1
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Technical University of Moldova
International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering
Ediția a 12-a. 2022. New Jersey, SUA. ISBN 978-166548994-2.
Disponibil online 25 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Estimation of appropriate power range extender for battery electric vehicle
Tikhomirov A.1 , Tikhomirova O.1 , Gnenik M.1 , Gropa Victor2
1 Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev,
2 Technical University of Moldova
E3S Web of Conferences
Vol.124. 2019. Les Ulis. ISSN 25550403.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Methodical approach to weak buses and ties detection in a power system
Stratan Ion , Radilov Tudor , Pripa Marin , Gropa Victor
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 11th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 12 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Funcționarea instalațiilor eoliene cu generator cu dublă alimentare tip DFIG în regim cuazistaționar
Macovei Ilie1 , Stratan Ion1 , Gropa Victor1 , Rujanschi Dumitru2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Moldelectrica Î.S.
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-63. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Metodă practică de evaluare a puterii active maxime admisibile printr-o secţiune a sistemului electroenergetic
Gropa Victor , Stratan Ion , Macovei Ilie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 10. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Metodă de soluţionare rapidă a sistemului de ecuaţii algebrice liniare la dirijarea operativă a regimurilor SEE
Gropa Victor , Stratan Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un algoritm eficient de calcul a curenţilor de scurtcircuit nesimetric în sistemele electroenergetice
Macovei Ilie , Pogora Victor , Gropa Victor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un algoritm eficient de calcul a curenţilor de scurtcircuit trifazat într-un sistem electroenergetic
Macovei Ilie , Gropa Victor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea unui indice integral privind analiza stabilităţii statice aperiodice
Gropa Victor , Stratan Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

The Analysis of Biphasic Short Circuit Regimes to Doubly-fed Induction Generators Connected to a Power System
Gropa Victor
Technical University of Moldova
Analele Universitatii din Craiova - Seria Inginerie electrica
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1842-4805
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of regulations on electricity sector - security, reliability, efficiency
Gropa Victor , Mogoreanu Nicolae
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Influenţa turbinelor eoliene asupra calităţii energiei electrice la funcţionarea în paralel cu un sistem electroenergetic
Gropa Victor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind diagnosticarea stării tehnice a transformatoarelor de putere din sistemul electroenergetic al Republicii Moldova
Macovei Ilie , Stratan Ion , Gropa Victor , Păduraru Ion , Pripa Marin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14