Utilizarea unui indice integral privind analiza stabilităţii statice aperiodice
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
128 0
SM ISO690:2012
GROPA, Victor, STRATAN, Ion. Utilizarea unui indice integral privind analiza stabilităţii statice aperiodice. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.1, pp. 375-377. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Utilizarea unui indice integral privind analiza stabilităţii statice aperiodice


Pag. 375-377

Gropa Victor, Stratan Ion
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2023


Rezumat

în lucrare de faţă se prezintă o metodă de evaluare a stabilităţii statice aperiodice a sistemului electroenergetic (SEE) şi se analizează posibilitatea de utilizare a valorii numerice a unui indice integral la estimarea rezervei de stabilitate statică aperiodică a SEE

Cuvinte-cheie
matricea Iacobi, determinantul matricei Iacobi, indice integral, stabilitatea statică aperiodică