Mediul alimentar și politicile de sănătate în Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
380 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-05 15:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.2(478) (2)
Гигиена питания. Диетика. Принципы питания (106)
SM ISO690:2012
OBREJA, Galina; RAEVSCHI, Elena; PENINA, Olga. Mediul alimentar și politicile de sănătate în Republica Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 4(82), pp. 43-49. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687

Mediul alimentar și politicile de sănătate în Republica Moldova

Food environment and health policies in the Republic of Moldova

Среда питания и политика здоровья в Республике Молдова


CZU: 613.2(478)
Pag. 43-49

Obreja Galina, Raevschi Elena, Penina Olga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 martie 2020


Rezumat

Regimul alimentar nesănătos este unul dintre cei patru factori de risc principali pentru bolile netransmisibile, contribuind semnii cativ la povara bolii. Mediul alimentar inl uențează esențial regimul alimentar al populației. A fost analizat mediul alimentar din Republica Moldova și politicile de sănătate care abordează acest mediu. Mediul alimentar din Moldova este dominat de produse alimentare cu densitate energetică înaltă, determinată de conținutul crescut de zahăr, sare și grăsimi trans, produse alimentare prelucrate și băuturi nealcoolice. Politicile naționale de sănătate au abordat parțial mediul alimentar nesănătos, intervențiile decise axându-se în special pe mediul alimentar din instituțiile de învățământ. Mediul alimentar nesănătos trebuie abordat prin intervenții inteligibile și sistematice. Monitorizarea și evaluarea sunt esențiale pentru îmbunătățirea ei cacității și ei cienței politicilor implementate.

Unhealthy diet is one of the main risk factors for noncommunicable diseases, signii cantly contributing to the burden of disease. Food environment essentially inl uences the diet of the population. Food environment in the Republic of Moldova and the health policies that address this environment have been analyzed. Food environment in the Republic of Moldova is dominated by high energy density foods determined by high content of sugar, salt and trans fat and processed foods. National health policies addressed partially unhealthy food environment; the interventions have been focused particularly on food environment of the educational institutions. Unhealthy food environment should be addressed through comprehensive and systematic interventions. Monitoring and evaluation are essential to improve the ef ectiveness and ei ciency of implemented policies.

Нездоровый режим питания является одним из основных четырех факторов риска для непередаваемых заболеваний, значительно способствуя бремени болезни. Среда питания значительно влияет на режим питания населения. Были проанализированы среда питания в Республике Молдова и политика здоровья, относящаяся к этой среде. В среде питания Молдовы преобладают пищевые продукты с высокой плотностью энергии, обусловленной высоким содержанием сахара, соли и транс жиров, обработанные пищевые продукты и безалкогольные напитки. Национальная политика здоровья частично решила вопросы нездоровой среды питания, а принятые меры касались в основном среды питания в учебных заведениях. Проблема нездоровой среды питания должна быть решена посредством комплексных и систематических вмешательств. Мониторинг и оценка необходимы для улучшения эффективности и действенности проводимой политики.

Cuvinte-cheie
mediu alimentar, boli netransmisibile, politici de sănătate,

food environment, non-communicable diseases, health policy,

среда питания, непередаваемые заболевания, политика здоровья