Productivitatea grîului de toamnă în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
103 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-18 09:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.11:631.58 (2)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (282)
Агротехника (627)
SM ISO690:2012
BURLAC, Gheorghe. Productivitatea grîului de toamnă în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare. In: Interuniversitaria. Ediția 08, 12 mai 2012, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2013, pp. 31-36. ISBN 978-9975-50-106-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 08, 2013
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 12 mai 2012

Productivitatea grîului de toamnă în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare


CZU: 633.11:631.58
Pag. 31-36

Burlac Gheorghe
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2020


Rezumat

Different systems of fertilization in crop rotation allowed increasing productivity of winter wheat of the agricultural year 2009-2010 under the 1.12 to 2.97 t/ha. Weather conditions 2010-2011 agricultural year contributed stalk lodging in variants fertilized plants, the large losses that led to mechanized harvesting. In conditions similar the agricultural year 2010-2011 is necessary for decreased doses of fertilizers.

Cuvinte-cheie
winter wheat, systems of fertilization, Crop rotation, fertilizers, weather conditions.