Locul şi rolul ataşamentului în dezvoltarea umana. Aparitia primelor forme de atasament
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
1700 368
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-19 10:50
SM ISO690:2012
NIȚULESCU, Adelina-Andreia. Locul şi rolul ataşamentului în dezvoltarea umana. Aparitia primelor forme de atasament. In: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences, Ed. 8, 8-9 decembrie 2017, Chişinău. Chişinău, 2018: "Print-Caro" SRL, 2017, Ediția 8, pp. 240-243. ISBN 978-9975-3168-9-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8, 2017
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
8, Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2017

Locul şi rolul ataşamentului în dezvoltarea umana. Aparitia primelor forme de atasament

The place and the role of attachment in human development. The appearance of the first forms of attachment


Pag. 240-243

Nițulescu Adelina-Andreia
 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj
 
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2020


Rezumat

Nou născutul are nevoie de mama ca să se adapteze în noua lume şi nu doar să primească mâncare. El are nevoie de prezenţa constantă a mamei – cu vocea, mirosul, atingerile, ritmicitatea îngrijirilor pe care i le acorda. Mami este unică și esențială pentru bebeluş, fiindcă “face ordine în haos” şi astfel, mediul înconjurător nu mai este un loc necunoscut și implicit înfricoşător, ci unul accesibil şi gata de explorat. Primele atașamente se formează în jurul vârstei de 8 luni și tind să coincidă cu apariția la copil a ”anxietății de separare” și se continuă în primul an de viață, care este perioada formării relațiilor afective cu adulţii cei mai apropiaţi..

The newborn needs the mother to adapt to the new world and not just to receive food. He needs the constant presence of the mother - with the voice, the smell, the touch, the rhythm of the care he gives him. Mummy is unique and essential for the baby because she "makes order in chaos" and so, the environment is no longer an unknown and implicitly fearful place, but accessible and ready to be explored.The first attachments are formed around the age of 8 months and tend to coincide with the appearance of "separation anxiety" at the child and continue in the first year of life, which is the period of developing affective relationships with the closest adults.

Cuvinte-cheie
nou nascut, mamă, ataşament, anxietate, afectiv, adult, apropiat,

newborn, mother, attachment, anxiety, affective, adult, close