Viabilitatea unor tulpini de bacterii la cultivare în prezenţa nanoparticulelor de fier şi a trifluralinei
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
47 0
SM ISO690:2012
SLĂNINĂ, Valerina; BATÎR, Ludmila. Viabilitatea unor tulpini de bacterii la cultivare în prezenţa nanoparticulelor de fier şi a trifluralinei. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 63. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate-realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Viabilitatea unor tulpini de bacterii la cultivare în prezenţa nanoparticulelor de fier şi a trifluralinei


Pag. 63-63

Slănină Valerina, Batîr Ludmila
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2020