Demers hermeneutic de recuperare a nonficţiunii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
963 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-09 14:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
801.73 (69)
Вспомогательные филологические дисциплины (74)
SM ISO690:2012
COPCEA, Florian. Demers hermeneutic de recuperare a nonficţiunii. In: Philologia, 2019, nr. 5-6(305-306), pp. 45-54. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566680
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Demers hermeneutic de recuperare a nonficţiunii

A hermeneutic approach to the recovery of non-fiction

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3566680
CZU: 801.73

Pag. 45-54

Copcea Florian
 
Necunoscută, România
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

This paper examines the contribution of the esthetician Eugen Simion to define the diarystic writing. According to him, the private diary, for a long time considered a Cinderella of literature, became a legitimate and marketable literary product, its esthetic value, beyond any doubt, consisting in the message and the epical function. The new critics pleads both for the rehabilitation of this gender and for rejecting the prejudice that this falls in the anti-literature area. That is why The Fiction of the Private Diary. Is there a Poetics of the Diary?, a work of large size of the academician Eugen Simion, can be considered an essential approach, a motivational one, for the revival of the diarystic discourse. In this way, Eugen Simion join the theoreticians Gérard Genette and Roland Barthes, who believe that the private diary, present in the literature, oscillating between fiction and reality, represents a way of being of those who have chosen to express themselves in this manner. From this point of view, the Eugen Simion contribution proves to be an authentic esthetic tool for introspection.

În articol se examinează contribuția esteticianului Eugen Simion la definirea scriiturii diaristice. Potrivit acestuia, jurnalul intim, multă vreme socotit o cenușăreasă a literaturii, a devenit un produs literar vandabil și legitim, valoarea lui estetică, de necontestat, consistând în mesaj și în funcțiile epice ce le dezvoltă. Noua critică pledează atât pentru reabilitarea genului, cât și pe respingerea prejudecăților că acesta s-ar înscrie în rândul instanței anti-literatură. De aceea, Ficțiunea jurnalului intim. Există o poetică a jurnalului?, lucrare de proporții a academicianului Eugen Simion, poate fi considerat un demers esențial, motivant, pentru reoperaționalizarea discursului diaristic. Eugen Simion se alătură, astfel, teoreticienilor Gérard Genette și Roland Barthes care sunt de părere că jurnalul intim, cultivat în literatură, oscilând între ficțiune și realitate, reprezintă condiția de a fi a celor care au înțeles să se exprime în acest fel. Din această perspectivă, demersul lui Eugen Simion se dovește un autentic instrument estetic de introspecție.

Cuvinte-cheie
Eugen Simion, writing, diarysm, literature, discourse, reality, fiction, le dehors, time, creation, epics, subjectivity, objectivity, emotion,

Eugen Simion, scriitură, diarism, literatură, discurs, realitate, ficţiune, trăire, le dehors, timp, creaţie, epică, subiectivitate, obiectivitate, emoţie