Introducerea şi perspectiva cultivării plantelor energetice erbacee în Republica Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
622 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-11 12:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.9:631.5 (1)
Прочие технические культуры (7)
Агротехника (1252)
SM ISO690:2012
ŢIŢEI, Victor. Introducerea şi perspectiva cultivării plantelor energetice erbacee în Republica Moldova. In: Agronomie şi ecologie, 9-11 octombrie 2013, Chişinău. Chişinău: Centrul editorial UASM, 2013, Vol.39, pp. 232-236. ISBN 978-9975-64-250-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Agronomie şi ecologie
Vol.39, 2013
Simpozionul "Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective"
Chişinău, Moldova, 9-11 octombrie 2013

Introducerea şi perspectiva cultivării plantelor energetice erbacee în Republica Moldova

CZU: 633.9:631.5

Pag. 232-236

Ţiţei Victor
 
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2019


Rezumat

This paper presents results of research agrobiological peculiarities and energy potential of perennial herbaceous energy species the Republic of Moldova: cap plant Silphium perfoliatum L., virginia mallow Sida hermaphrodita Rusby, jerusalem artichoke Helianthus tuberosus L., hybrid Miscanthus х giganteus , elecampane Inula helenium L, columbus grass Sorghum almum Parodi. Energy potential of these plants 240 – 500 GJ/year/ ha. Cultivation and harvesting of these species do not need sophisticated mechanisms and specific equipment, heating value of biomass indicate on possibility of their utilization as fuel for combustion and energy production.

Cuvinte-cheie
agrobiological peculiarities, energy potential, Silphium perfoliatum, Sida hermaphrodita, Helianthus tuberosus, Miscanthus х giganteus, Inula helenium, Sorghum almum