Influența calității energiei electrice asupra apariției incendiilor în rețelele electrice de joasă tensiune pe teritoriul Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
309 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-07 11:25
SM ISO690:2012
VIERU, Dmitrii. Influența calității energiei electrice asupra apariției incendiilor în rețelele electrice de joasă tensiune pe teritoriul Republicii Moldova. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 6, Vol.1, 15 iunie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017, pp. 93-98.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1, 2017
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VI, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2017

Influența calității energiei electrice asupra apariției incendiilor în rețelele electrice de joasă tensiune pe teritoriul Republicii Moldova


Pag. 93-98

Vieru Dmitrii
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 19 septembrie 2018