Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
718 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-25 17:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54 (4449)
Химия. Кристаллография. Минералогия (1927)
SM ISO690:2012
ROTARU, Mihaela, COCU, Maria. Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2017, nr. 1(3), pp. 136-144. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei

Synthesis and study of ligands and oxovanadiumIV) coordination compound based on isonicotinic acid hydrazide and s-methylthiosemicarbazide

CZU: 54

Pag. 136-144

Rotaru Mihaela1, Cocu Maria2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

Au fost sintetizați doi liganzi: izonicotinoilhidrazona 1-fenil-1,3-butandionei (L1) și S-metiltiosemicarbazona o-vanilinei (L2) și un compus coordinativ al oxovanadiului IV [VOL1 (OCH3)]2 și investigați cu spectroscopia RMN 1H și 13C RMN, spectrometria de masă EI și difracția cu raze X.

Two ligands: 1-phenyl-1,3-butanedione isonicotinoyl hydrazone (L1) and o-vanilline S-methylisothiosemicarbazone (L2) and one coordination complex of oxovanadium(IV) [VOL1(OCH3)]2 were synthesized and characterized by IR, 1H NMR, and 13C NMR spectroscopy, EI mass spectrometry and X-ray diffraction.

Cuvinte-cheie
baze Schiff, compuși cooordinativi ai vanadilului, S-metiltiosemicarbazida, hidrazida acidului izonicotinic.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-65474</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-12-31</cfResPublDate>
<cfVol>3</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>136</cfStartPage>
<cfISSN>2537-6284</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/65474</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) &icirc;n baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>baze Schiff; compuși cooordinativi ai vanadilului; S-metiltiosemicarbazida; hidrazida
acidului izonicotinic.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Au fost sintetizați doi liganzi: izonicotinoilhidrazona 1-fenil-1,3-butandionei (L1) și S-metiltiosemicarbazona <em>o</em>-vanilinei (L2) și un compus coordinativ al oxovanadiului IV [VOL1 (OCH3)]2 și investigați cu spectroscopia RMN 1H și 13C RMN, spectrometria de masă EI și difracția cu raze X.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Two ligands: 1-phenyl-1,3-butanedione isonicotinoyl hydrazone (L1) and <em>o</em>-vanilline <em>S</em>-methylisothiosemicarbazone (L2) and one coordination complex of oxovanadium(IV) [VOL1(OCH3)]2 were synthesized and characterized by IR, 1H NMR, and 13C NMR spectroscopy, EI mass spectrometry and X-ray diffraction.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-58031</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11156</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-58031</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-58031-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Rotaru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihaela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11156</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11156-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Коку</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Мария</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>