Evaluarea stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare din mun. Chişinău in relație cu condiţiile de instruire
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
589 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-07 23:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613:614.2-057.874(478-21) (1)
Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье (346)
Общественная и профессиональная организация здравоохранения (584)
SM ISO690:2012
CAZACU-STRATU, Angela; COJOCARU, Irina; GHERCIU, Svetlana; OSTALEP, Trofim; BABIN, Lucia; HĂBĂŞESCU, Ion. Evaluarea stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare din mun. Chişinău in relație cu condiţiile de instruire. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2015, nr. 3(60), pp. 31-33. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687

Evaluarea stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare din mun. Chişinău in relație cu condiţiile de instruire

Health of pupils and occupational conditions in preuniversity institutions from Chisinau

Состояние здоровья школьников мун. Кишинэу и санитарно-гигиенические условия проведения учебновоспитательного процесса


CZU: 613:614.2-057.874(478-21)
Pag. 31-33

Cazacu-Stratu Angela1, Cojocaru Irina2, Gherciu Svetlana2, Ostalep Trofim2, Babin Lucia2, Hăbăşescu Ion1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Chişinău
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2017


Rezumat

Health of pupils from schools in Chisinau showed increased prevalence and incidence of respiratory diseases, the diseases of nervous system, visual apparatus and osteoarticular, genitourinary, and digestive systems. It is mentioned high part of chronic diseases. Unfavorable environmental factors determined occupational disorders and functional changes of different organs and systems.

Состояние здоровья школьников мун. Кишинэу характеризуется высоким уровнем общей и первичной заболеваемости. Отмечаетса высокие показатели распостраненности заболеваний органов дыхания, пищеварительной, нервной, зрительной, мочеполовой и костно-мышечной систем. Остаются высокими и показатели хронической патологии. Неблогоприятные факторы, условия обучения оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья школьников.

Cuvinte-cheie
state of health, pupils,

occupational conditions