Особенности проявления землетрясений в районе города Галац
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
706 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-23 14:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
550.348.096.64 (9)
Вспомогательные геологические науки (81)
SM ISO690:2012
СТЕПАНЕНКО, Н.Я.; КАРДАНЕЦ, Владлен. Особенности проявления землетрясений в районе города Галац. In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2017, nr. 1, pp. 44-53. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1857-0046

Особенности проявления землетрясений в районе города Галац

CZU: 550.348.096.64

Pag. 44-53

Степаненко Н.Я., Карданец Владлен
 
Институт геологии и сейсмологии АНМ
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2017


Rezumat

The article presents summarized information of instrumental data on two sequences of crustal and intermediate earthquakes, manifested in 2013 in the south-east of Romania and in the Vrancea region. Isoseismal maps and focal mechanisms of seismic events in the Galati region, felt on the territory of Republic of Moldova, are given. Solutions of the focal mechanisms of the investigated earthquakes are analyzed. The features of the manifestation of two earthquake swarms of various types confirm the unity of tectonic processes in the Carpathian region.

Articolul prezintă informația generalizată privind datele instrumentale ale două secvențe de cutremure crustale și intermediare, care s-au manifestat în 2013 în sud-estul României și în regiunea Vrancea. Sunt prezentate hărțile isoseismice și mecanismele focale ale evenimente seismice din regiunea Galaţi, care au fost resimțite pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt analizate soluțiile mecanismelor focale ale cutremurelor investigate. Caracteristicile manifestării ale două roiuri de cutremure de diferite tipuri confirmă unitatea proceselor tectonice din regiunea carpatică.

В статье представлено обобщение информации по инструментальным данным о двух последовательностях коровых и промежуточных землетрясений, проявившихся в 2013 году на юго-востоке Румынии и в области ВранчаПриводятся карты изосейст и механизмы очагов сейсмических событий района г. Галац, которые ощущались на территории Республики Молдовы. Проанализированы решения механизмов очагов исследуемых землетрясений. Особенности проявления двух роев различного типа землетрясений подтверждает единство тектонических процессов в Карпатском регионе.

Cuvinte-cheie
рой землетрясений, механизм очага, карта изосейст,

Карпатский регион