Operational regimes of Moldavian power system under development of network interconnections
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
598 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 15:50
SM ISO690:2012
ZAITSEV, Dmitrii; GOLUB, Irina; KALININ, Lev; TIRSHU, Mihai. Operational regimes of Moldavian power system under development of network interconnections. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 22-29. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(25) / 2014 / ISSN 1857-0070

Operational regimes of Moldavian power system under development of network interconnections

Pag. 22-29

Zaitsev Dmitrii, Golub Irina, Kalinin Lev, Tirshu Mihai
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2015


Rezumat

The paper discusses and analyzes the basic steady state regimes in accordance with various strategies Moldova's accession to ENTSO-E. The four strategies have been analyzed for the accession of Moldova to the ENTSO-E: 1-without Ukraine and Right bank; 2-without Ukraine; 3-together with Ukraine and 4- currently existing scheme. Evaluation of the proposed options: the following parameters were considered as criteria for active losses in the power system as a whole, and also in the network elements by voltage grades, coefficients of static stability of active power and voltage, the assessment of import / export of electrical power. As a result of the comparative analysis have been selected the most effective strategies for the accession of Moldova to the ENTSO-E.

În prezenta lucrare sunt examinate şi analizate regimurile stabilizate de bază pentru realizarea diferitor strategii de aderare a Republicii Moldova la ENTSO-E. Pentru analiza estimativă au fost selectate următoarele modalităţi de aderare a Moldovei la ENTSO-E: varianta aderării Moldovei la ENTSO-E cu excluderea Transnistriei şi Ucrainei; varianta aderării cu excluderea Ucrainei; varianta aderării în comun cu Ucraina; varianta schemei existente actualmente. Drept criterii de estimare a variantelor propuse s-au examinat următorii parametri: pierderile de putere activă atât în sistemul energetic în întregime, cât şi în elementele reţelei cu divizare după clasa de tensiune, coeficienţii de rezervă a stabilităţii statice (aperiodice) pentru putere activă şi tensiune, evaluarea importului/exportului de energie electrică, etc. În rezultatul analizei comparative s-au selectat cele mai eficiente modalităţi de aderare a Moldovei la ENTSO-E.

В настоящей работе рассмотрены и проанализированы базовые установившиеся режимы при реализации различных стратегий присоединения Республики Молдова к ENTSO-E. Для сравнительного анализа были выбраны следующие стратегии присоединения Молдовы к ENTSO-E: без Украины и Приднестровья; без Украины; совместно с Украиной и существующая в настоящее время схема. В качестве критериев оценки предложенных вариантов, рассматривались следующие параметры: потери активной мощности как по энергосистеме в целом, так и в элементах сети с разбивкой по классам напряжения, коэффициенты запаса статической (апериодической) устойчивости по активной мощности и по напряжению, оценка импорта/экспорта электроэнергии и др. В результате сопоставительного анализа были отобраны наиболее эффективные стратегии присоединения Молдовы к ENTSO-E.

Cuvinte-cheie
Moldavian energy system, ENTSO-E, active power losses, export of electricity,

power system, import