Disfuncţia vegetativă ca factor contributiv în dezvoltarea hipertrofiei ventriculului stâng la copii cu hipertensiune arterială esenţială
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
508 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-20 20:45
SM ISO690:2012
SCHIŢCO, Olga; STAMATI, Adela; NICOLOVA, Olga. Disfuncţia vegetativă ca factor contributiv în dezvoltarea hipertrofiei ventriculului stâng la copii cu hipertensiune arterială esenţială. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 5(14), pp. 416-419. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Disfuncţia vegetativă ca factor contributiv în dezvoltarea hipertrofiei ventriculului stâng la copii cu hipertensiune arterială esenţială

Pag. 416-419

Schiţco Olga, Stamati Adela, Nicolova Olga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2014


Rezumat

Hipertensiunea arterială esenţială la copii şi adolescenţi prezintă actualitate datorită factorului de risc cardiovascular independent - hipertrofia ventriculară stângă. Studiul dat a înclus 54 de pacienţi cu HTAE (42 băieţi şi 12 fete) cu vîrsta 10-17 ani şi un grup de control -22 de pacienţi normotensivi. A fost efectuată:ECG, EcoCG şi CIG după metode unificate recunoscute. Studiul a determinat predominanţa tonusului vegetativ simpaticotonic în51.9% şi a reacţiei vegetative hipersimpaticotonice în 56.6% cazuri, fapt ce poate confirma contribuţia DNV la formarea HVS.

Primary (essential) hypertension in children and adolescents is an important condition because it represents an independent risk factor for cardiovascular disease – left ventricular hypertrophy. The study included 54 patients with essential hypertension (42 boys and 12 girls), aged from 10 to 17 years, and the control group which consisted of 22 normotensive patients. All children underwent diagnostic examinations – ECG, Echocardiography and Cardiointervalography based on the unified technique. The study results showed predominance of enhanced tonus of the vegetative nervous system (51.9% of cases) and hyper-active sympathetic nervous system response in 56.6% of participants. These findings confirm the impact of the autonomic nervous system dysfunction on the development of hypertrophy of the left ventricle.