”Copilul care nu trebuie nimănui” - aspecte psihosociale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
692 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 21:55
SM ISO690:2012
CIOBANU, Elena; PANTEA, Oleg. ”Copilul care nu trebuie nimănui” - aspecte psihosociale. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2013, nr. 32, pp. 55-62. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 32 / 2013 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

”Copilul care nu trebuie nimănui” - aspecte psihosociale

Pag. 55-62

Ciobanu Elena1, Pantea Oleg21
 
1 Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP),
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

The importance of the mentioned issue in the given article is a big one and it affects not only the younger generation but also the whole society. We tried to reflect the causes which determine the development and manifestation of a delinquent behavior, the child’s problems in detention and the institutional mechanisms for protection and socialization. The primary objectives being the relapse prevention and delinquent behaviour prevention, there were proposed some suggestions to improve this phenomenon.

Importanţa şi actualitatea problemei abordate în articolul dat este una strict majoră, care afectează nu doar tînăra generaţie dar şi întreaga societate. Am încercat să reflectăm cauzele care determină formarea şi manifestarea unui comportament delincvent, problemele copilul aflat în detenţie, mecanismele instituţionale de protecţie şi resocializare. Ca obiectiv prioritar am înaintat prevenirea situaţiei de delincvenţă şi preîntîmpinarea recidivei. Am propus şi unele sugestii în vederea ameliorării acestui fenomen.

Cuvinte-cheie
delincvenţă juvenilă, programe, educaţie,

management de caz, probaţiune presentenţială, sentenţială, postsentenţială