Influenţa derivaţilor s – alchilizotioureici asupra consumului de oxigen al organismului
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
397 15
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-26 12:34
SM ISO690:2012
VOICA, Mihai; ŞAVGA, Natalia; COLESNIC, Victor; DRAGAN, Ion. Influenţa derivaţilor s – alchilizotioureici asupra consumului de oxigen al organismului . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2008, nr. 1(9), pp. 248-250. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 1(9) / 2008 / ISSN 1857-1719

Influenţa derivaţilor s – alchilizotioureici asupra consumului de oxigen al organismului

Pag. 248-250

Voica Mihai, Şavga Natalia, Colesnic Victor, Dragan Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

The influence of isotioureic derivatives on Oxygen consumption of the body The insertion of izoturon and metiferon in dose of 20 mg/kg intraperitoneally at rats, was manifested through the reduction use of oxygen for izoturon for a period of 60-90 minutes, and metiferon till 120 minutes. Based on that mentioned before, we consider, that isotioureic derivatives constitute a new group of medicines with antihipoxic action, which is very important in clinical situation of use of these remedies (hemoragic, traumatic, cardiogen shock, etc).

Administrarea izoturonului şi metiferonului (20 mg/kg) intraperitoneal şobolanilor s-a manifestat prin reducerea consumului de oxigen, pentru izoturon pe o perioadă de 60 -90 minute şi pentru metiferon pînă la 120 minute. În baza celor expuse concluzionăm că derivaţii izotioureici (izoturon şi metiferon), constituie un grup nou de medicamente cu efect antihipoxic, foarte important în situaţiile clinice din sfera utilizării acestor preparate (şoc hemoragic, traumatic, cardiogen etc).