Expertiza mediului educațional inovaţional
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
125 1
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-02 00:16
SM ISO690:2012
TINTIUC, Tatiana. Expertiza mediului educațional inovaţional. In: Inovații pedagogice în sfera digitală, Ed. Ediția a 8-a, 27 noiembrie 2020, Chişinău. Chişinău: Policolor, 2020, Ediția a VIII-a, pp. 292-296. ISBN 978-9975-3405-1-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a, 2020
Conferința "Inovaţii pedagogice în era digitală"
Ediția a 8-a, Chişinău, Moldova, 27 noiembrie 2020

Expertiza mediului educațional inovaţional


Pag. 292-296

Tintiuc Tatiana
 
Institutul de Formare Continuă
 
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2023


Rezumat

În acest articol veţi pătrunde în esența noțiunii de „expertiză” al mediului educaţional, se examinează baza expertizei mediului educațional inovaţional; se caracterizează nivelul de cunoaştere a instituției de învățământ; tipologie a mediului educaţional.

In this article you will enter into the essence of the notion of “expertise” of the educational environment, the basis of the expertise of the innovative educational environment is examined; the level of knowledge of the educational institution is characterized; typology of the educational environment. The aim is to present an overview of the expertise of the innovative educational environment.

Cuvinte-cheie
expertiză, tipologie a mediului educaţional, parametri, criterii, metoda de evaluare,

expertise, typology of the educational environment, parameters, criteria, evaluation method