Influența stresului asupra securității psihologice a copilului în utilizarea tehnologiilor inovative
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
264 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-27 08:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.944-053.2:004.738.5 (1)
Психология (3061)
Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети (436)
SM ISO690:2012
POPESCU, Cristina. Influența stresului asupra securității psihologice a copilului în utilizarea tehnologiilor inovative. In: Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului, Ed. 3, 4-5 noiembrie 2022, Chisinau. Chişinău: CEP UPC, 2022, Ediția 3, pp. 230-235. ISBN 978-9975-46-681-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3, 2022
Conferința "Educația din perspectiva concetului Clasa Viitorului"
3, Chisinau, Moldova, 4-5 noiembrie 2022

Influența stresului asupra securității psihologice a copilului în utilizarea tehnologiilor inovative

The influence of stress on the child's psychological security in the use of innovative technologies

CZU: 159.944-053.2:004.738.5

Pag. 230-235

Popescu Cristina
 
Universitatea Americană din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2023


Rezumat

Așa cum accesibilitatea la mass-media și la tehnologiile digitale, este, oarecum un fenomen recent, și datele cu referire la influența acesteia asupra sănătății psihologice a copilului, sunt limitate. Pe de altă parte, platformele digitale oferă instrumente pentru hărțuirea cibernetică (cyber-bulling). Unele țări prezintă dovezi ale creșterii hărțuirii cibernetice [12]. Pe măsură ce adoptarea rapidă a tehnologiilor digitale și a rețelelor sociale de către copii și tineri continuă, este importantă abordarea adecvată, care ar minimiza riscurile fără a se recurge la restricționarea oportunităților și beneficiilor considerabile pe care le oferă tehnologiile digitale. Copiii, tinerii, cât și familiile acestora ar trebui încurajați în participarea online, dar și educați cu privire la utilizarea acestor tehnologii pentru a preveni riscurile.

Just as accessibility to media and digital technologies is somewhat of a recent phenomenon, data on its influence on children's psychological health is limited. On the other hand, digital platforms provide tools for cyber-bullying. Some countries show evidence of increasing cyberbullying [12]. As the rapid adoption of digital technologies and social networks by children and young people continues, it is important to address the appropriate approach that would minimise risks without resorting to restricting the considerable opportunities and benefits that digital technologies offer. Children, youth and their families should be encouraged to get into online, but also educated about the use of these technologies to prevent risks.

Cuvinte-cheie
securitate psihologică, tehnologii digitale, cyber-bulling, stres,

psychological security, digital technologies, cyber-bullying, stress.