Situația actuală privind implementarea manualelor digitale în procesul instructiv-educativ
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
225 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-15 01:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.091:004 (5)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (2154)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (4306)
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Tatiana. Situația actuală privind implementarea manualelor digitale în procesul instructiv-educativ . In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului, Ed. 24, 25 martie 2022, Chişinău. Chişinău: CEP UPS „I.Creangă”, 2022, Seria 24, Vol.2, pp. 178-183. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0. DOI: https://doi.org/10.46728/c.v2.25-03-2022.p178-183
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2, 2022
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului"
24, Chişinău, Moldova, 25 martie 2022

Situația actuală privind implementarea manualelor digitale în procesul instructiv-educativ

The current situation regarding the implementation of digital textbooks in the educational process

DOI:https://doi.org/10.46728/c.v2.25-03-2022.p178-183
CZU: 373.091:004

Pag. 178-183

Chiriac Tatiana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2023


Rezumat

The author investigates in this article the current situation regarding the use of digital textbooks in the teaching process, their design and implementation aspects, and their impact on the teaching process. As information technology gains more strength in our society, there are more questions about its integration for communication, collaboration, and learning information. The education system is constantly following the example of society and incorporates more technology and digital content into classrooms. But teachers emphasize not only the need to use digital educational resources of different types but also, lately, imperatively focus on integrating interactive digital textbooks in the instructional-educational process. The analysis of the possibilities of implementing interactive digital textbooks in education is carried out within the research project "Development and implementation of interactive digital textbooks in pre-university education" (State Program 2020-2023, project figure 20.80009.0807.25).

Cuvinte-cheie
digital textbook, interactive digital textbook