Reflecții asupra erorilor atestate în cercetările doctoranzilor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
277 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-15 15:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.98 (4)
Распространение знаний: факты, фантазии и фальсификации. Ограничения в распространении знаний. Сохранение знаний в тайне (14)
SM ISO690:2012
BOTNARI, Valentina. Reflecții asupra erorilor atestate în cercetările doctoranzilor. In: Current Affairs and Perspectives in Psychological Research: . International conference of applied psychology, Ed. 2, 29-30 noiembrie 2022, Chisinau. Chișinău, Republic of Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2022, Ediția 2, p. 39. ISBN 978-9975-159-97-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2022
Conferința "Current Affairs and Perspectives in Psychological Research"
2, Chisinau, Moldova, 29-30 noiembrie 2022

Reflecții asupra erorilor atestate în cercetările doctoranzilor

Reflections on the errors attested in the research of doctoral students

CZU: 001.98

Pag. 39-39

Botnari Valentina
 
 
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2023


Rezumat

Articolul include cele mai frecvente erori comise la elaborarea tezelor de doctorat de către doctoranzii moderni. Sinteza erorilor tipice incluse în articol s-a realizat în urma analizei opiniilor diverșilor experți ai tezelor de doctorat expuse în diferite contexte de evaluare a acestora. Cunoașterea erorilor în cercetare comise de către doctoranzii predecesori constituie un context de succes pentru actualii doctoranzi.

The article includes the most common errors made in writing PhD theses by present-day PhD students. The synthesis of typical errors included in the article was made following the analysis of doctoral theses by various experts and exposed in different contexts of doctoral thesis analysis. Knowing the errors in research committed by the previous generations of PhD students constitutes a successful context for the current PhD students.

Cuvinte-cheie
erori, doctoranzi, teze de doctorat, experți, evaluare, aparat categorial, interconexiune, condiționare.,

errors, doctoral students, doctoral theses, experts, evaluation, categorical apparatus, interconnection, conditioning.