Alternative technique for the cosmeticisation of the upper frontal tooth group (pilot study)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
284 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-12 18:20
SM ISO690:2012
GRIBENCO, Vitalie, BORDENIUC, Gheorghe, ZAGNAT, Dan, VOVC, Maria Mihaela, TIGHINEANU, Marcela, BACIU, Dragoș. Alternative technique for the cosmeticisation of the upper frontal tooth group (pilot study). In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2022, nr. 3 An.1(29), p. 513. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467

Alternative technique for the cosmeticisation of the upper frontal tooth group (pilot study)

Tehnică alternativă de cosmetizare a grupului de dinți frontal superior (studiu pilot)


Pag. 513-513

Gribenco Vitalie, Bordeniuc Gheorghe, Zagnat Dan, Vovc Maria Mihaela, Tighineanu Marcela, Baciu Dragoș
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2022


Rezumat

Background. A current topic in aesthetic dentistry is the cosmeticisation of aesthetic issues of the upper frontal teeth. Numerous solutions and methods have been proposed in this regard, exhibiting varying efficacy and prognosis while being inapplicable for every single clinical situation. Objective of the study. To develop an alternative technique for the cosmeticisation of the upper frontal dento-gingival composition in patients with aesthetic complaints. Material and Methods. The technique was developed on dental models, recreating the similarity in appearance and chromatic concordance of homologous teeth (shade guide, shade map). It was applied by direct technique (composites) in 16 patients with aesthetic complaints, assessing their self-perception of orofacial aesthetics (OES questionnaire) pre- (T1) and post-treatment (T2). Results. The impact of using the proposed technique in aesthetic rehabilitation was positively evaluated by the patients, with the following statistically significant improvements (p<0.01) in the the mean of the OES questionnaire items (T2 vs. T1): facial appearance from the frontal view (+15.7%), tooth alignment (+10.9%), tooth contour (+21.2%), tooth color (+26.7%), overall impression (+23.6%), total score (+30.4%). Conclusion. The proposed technique has demonstrated viability in cosmeticising aesthetic complaints of the upper frontal group of teeth, with potential for expansion and adaptation for complex clinical situations.

Introducere. În stomatologia estetică este actuală cosmetizarea problemelor estetice la nivel de grup frontal superior, fiind propuse numeroase scheme și metode, însă cu eficacitate, pronostic variabil și neaplicabile pentru fiecare situație clinică. Scopul lucrării. Elaborarea unei tehnici alternative de cosmetizare a compoziției dento-gingivale frontale superioare la pacienții cu acuze estetice. Material și Metode. Tehnica a fost dezvoltată pe modele dentare, recreânduse similitudinea aspectului și concordanța cromatică a dinților omologi (cheia de culori, harta cromatică). La 16 pacienți cu acuze estetice, s-a aplicat tehnica prin metoda directă (compozite), cu evaluarea autopercepției esteticii orofaciale (chestionarul OES) pre- (T1) și post-tratament (T2). Rezultate. Impactul utilizării tehnicii propuse în reabilitarea estetică a fost evaluată pozitiv de către pacienți, fiind atestate următoarele ameliorări statistic semnificative (p<0.01) ale mediei itemilor chestionarului OES (T2 vs. T1): aspectul feței în plan frontal (+15.7 %), alinierea dinților (+10.9%), conturul dinților (+21.2%), culoarea (26.7%), impresia generală (+23.6%), scor total (+30.4%). Concluzii. Tehnica propusă a demonstrat viabilitatea în cosmetizarea acuzelor estetice a grupului frontal superior de dinți, având un potențial de extindere și adaptare pentru situații clinice complexe.

Cuvinte-cheie
aesthetic dentistry, orofacial aesthetics, cosmeticisation,

stomatologie estetică, estetica orofacială, cosmetizare