Victor Prohin la 80 de ani
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
320 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-21 16:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-3(478).09(092) (1)
Литература на балканских романских языках (2128)
SM ISO690:2012
VEREJANU, Dan. Victor Prohin la 80 de ani. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european : Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare, Ed. 16, 20 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: Pro Libra, 2022, Ediţia 16, pp. 257-261. ISBN 978-9975-3518-8-1. DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2022.16.26
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 16, 2022
Conferința "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european."
16, Chişinău, Moldova, 20 octombrie 2022

Victor Prohin la 80 de ani

Victor Prohin at 80 years old

DOI:https://doi.org/10.52505/filomod.2022.16.26
CZU: 821.135.1-3(478).09(092)

Pag. 257-261

Verejanu Dan
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2022


Rezumat

Victor Prohin, the well-known publicist and writer, in his stance of journalist who knows how to handle the word perfectly – has been working at newspapers and magazines all his life, since he graduated college at Moldova State University and even now. Modest and honest like a tree, he carried the „burden of his true goodwill” from which he poured his tender humor in his proses for adults and children. Cherished by the reader for „ripe leaves”, for checked humor and for his well achieved joke, the writer of „benevolent humor” was blessed at the beginning of his journey by Grigore Vieru and Spiridon Vangheli.

Victor Prohin, cunoscutul prozator și publicist, în calitatea sa de jurnalist care știe să mânuiască la perfecție cuvântul – muncește la ziare și reviste de o viață, imediat după absolvirea facultății la USM și până în prezent. Modest și sincer ca un pom, și-a dus „povara bunătății adevărate” din care își turna umorul duios în prozele sale pentru adulți și copii. Prețuit de cititor pentru „frunzele coapte”, pentru umorul echilibrat și poanta reușită, prozatorul „umorului binevoitor” a fost blagoslovit la început de cale de Grigore Vieru și Spiridon Vangheli.

Cuvinte-cheie
„benevolent humor”, „well achieved joke”, meditation, ripe leaves, the weapon of satire, modesty, honesty.,

„umor binevoitor”, „poantă reușită”, meditație, frunze coapte, arma satirei, modestie, sinceritate.