Treatment of periodic limb movements disorder
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
310 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-14 19:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.858-008.6-085 (2)
Инфекционные заболевания. Инфекционные лихорадки (974)
SM ISO690:2012
COJOCARI, Cristina, LUPUŞOR, Adrian, VOVC, Victor. Treatment of periodic limb movements disorder. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2022, nr. 3 An.1(29), p. 63. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467

Treatment of periodic limb movements disorder

Tratamentul tulburărilor periodice de mișcare a picioarelor

CZU: 616.858-008.6-085

Pag. 63-63

Cojocari Cristina, Lupuşor Adrian, Vovc Victor
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2022


Rezumat

Background. Sleep movement disorders are a large group of pathologies characterized by involuntary, periodic movements that can disturb sleep. Although there are numerous studies, the data on the underlying pathophysiological mechanisms are limited, and therapeutic tactics are controversial. Objective of the study. This study aims to investigate sleep movement disorders and to compare drug and nondrug treatments. Material and methods. To achieve the proposed goal, a literature analysis was performed by using bibliographic sources from the Scientific Medical Library of the USMF „Nicolae Testemitanu”, and data from the electronic libraries PubMed, Hinari and Google Scholar. Results. Periodic limb movement disorders in sleep are a pathology that requires treatment when the patient reports sleep disturbance and other causes, which could be responsible for their occurrence. According to the literature, no treatment could cure the condition, but there are solutions to improve symptoms. Drug treatment involves the administration of dopamine agonists, benzodiazepines, gabapentin and opioids. Another method of treatment is non-pharmaceutical, such as acupuncture, which is safer and has fewer complications than drug administration. Conclusions. Dopaminergic agonists and acupuncture are the most effective therapeutic methods currently used in the management of periodic limb movement disorders during sleep. Further studies are needed to establish the long-term effectiveness of these treatment options.

Introducere. Tulburările de mișcare în somn sunt un grup larg de patologii caracterizate prin mișcări involuntare, periodice, care pot perturba somnul. Deși există numeroase studii, datele privind mecansimele fiziopatologic e ce stau la baza bolii, sunt limitate, iar tactica terapeutică este una controversată. Scopul lucrării. Cercetarea tulburărilor de mișcare în timpul somnului și compararea tratamentului medicamentos cu cel non-medicamentos. Material și Metode. Pentru realizarea scopului propus s-a efectuat analiza literaturii, utilizând surse bibliografice din cadrul Bibliotecii Științifice Medicale ale USMF „Nicolae Testemițanu”, date ale bibliotecilor electronice PubMed, Hinari, Google Scholar. Rezultate. Tulburările periodice de mișcare a picioarelor în somn reprezintă o patologie care necesită tratament atunci când pacientul raportează tulburări ale somnului și au fost excluse alte cauze, care ar putea fi responsabile pentru apariția acestora. Conform datelor din literatură, nu există tratament care ar putea vindeca patologia, dar există soluții pentru ameliorarea simptomelor. Tratamentul medicamentos implică administrarea agoniștilor dopaminei, benzodiazepinelor, gabapentinei și opioidelor. O alta metodă de tratament este cel non-medicamentos, cum ar fi acupunctura, care este mai sigură și are mai puține complicații decât administrarea medicamentelor. Concluzii. Agoniștii dopaminergici și acupunctura sunt cele mai eficiente metode terapeutice utilizate la momentul actual în managementul tulburărilor periodice de mișcare a picioarelor în somn. Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea eficacității pe termen lung a acestor opțiuni de tratament.

Cuvinte-cheie
periodic limb movement disorder, acupuncture, dopaminergic agonists,

tulburări periodice de mișcare a picioarelor, acupunctură, agoniști dopaminergici