Partidele vocale din ciclul vocal-simfonic eu sunt tu de Pavel Gamurari: abordări de autor
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
460 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-09 11:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
781.61:821.135.1.09+784.3:781.61 (1)
Музыка (1839)
Литература на балканских романских языках (2150)
Вокальная музыка. Пение (293)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Pavel. Partidele vocale din ciclul vocal-simfonic eu sunt tu de Pavel Gamurari: abordări de autor. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2021, nr. 3(40), pp. 5-14. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Partidele vocale din ciclul vocal-simfonic eu sunt tu de Pavel Gamurari: abordări de autor

Vocal parts from the vocal-symphonic cycle i am you by Pavel Gamurari: author's approaches

CZU: 781.61:821.135.1.09+784.3:781.61

Pag. 5-14

Gamurari Pavel
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2021


Rezumat

În articol este prezentată analiza de autor a trei părți vocale (I, III și V) ale ciclului vocal-simfonic „Eu sunt Tu”, fiecare fiind scrisă pe baza unuia din poemele stănesciene selectate. Respectiv, aici este aprofundată relația text-muzică prin investigarea manifestărilor stilistice și de limbaj, sunt descifrate mai multe expresii muzicale de natură melodică, ritmică, texturală, orchestrală etc. sau de caracter sintetic, exprimând o multitudine de ipostaze pe care poezia stănesciană le obține în acest ciclu vocal-simfonic. Ideile teoretice principale își găsesc confirmarea în mai multe exemple muzicale cu care este suplimentat articolul. Concluziile se referă la polivalența și, totodată, la originalitatea abordărilor componistice ce surprind conținuturile de esență filozofică, profund lirice ale verbului stănescian.

The article presents the author's analysis of three vocal parts (I, II, and V) of the vocal-symphonic cycle „I AM YOU” each written on one of the selected poems by N. Stänescu. The text-music relationship is deepened by investigating the stylistic and language manifestations and several musical expressions of melodic, rhythmic, textural, orchestral, etc. or of synthetic character are deciphered, expressing a multitude of hypostases that the poetry of Stanescu obtains in this vocal-symphonic cycle. The main theoretical ideas are confirmed by several musical examples which are added to the article. The conclusions refer to the versatility and, at the same time, originality of the compositional approaches that capture the essentially philosophical, profoundly lyrical content of Stanescu’s verb.

Cuvinte-cheie
Nichita Stănescu, lirică poetică, lied, cântec, muzică contemporană, poezie românească, ciclu vocal-simfonic, lirica vocală, tehnică componistică, tehnici vocale,

Nichita Stănescu, poetic lyric, lied, song, contemporary music, Romanian poetry, vocal-symphonic cycle, vocal lyric, compositional technique, vocal techniques