EMP absolute and variable characteristics
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
468 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-10 15:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
11.111:378.147 (5)
Метафизика (109)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2364)
SM ISO690:2012
CAZAC, Viorica, ARMAŞU-CANŢÎR, Ludmila. EMP absolute and variable characteristics. In: Revistă de știinţe socioumane , 2021, nr. 1(47), pp. 84-90. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

EMP absolute and variable characteristics

Caracteristicile absolute şi variabile în predarea limbii engleze medicale

CZU: 11.111:378.147

Pag. 84-90

Cazac Viorica1, Armaşu-Canţîr Ludmila2
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2021


Rezumat

English for Specific Purpose appeared due to an urgent demand for an international language worldwide in the fields of Business, Trading, Medicine, Law, Tourism and since the increasing awareness of General English Curriculum does not fit the learners’ specific needs, especially in higher education. Designing an ESP course is a never – ending process which requires permanent improvement and changing in the syllabus, design and ESP teaching materials used within classrooms. The aim of this study was to analyze the challenges that arise in teaching English for Medical Students by examining the ESP absolute and variable characteristics. Some practical suggestions are also given in order to overcome these problems.

Predarea limbii engleze în scopuri specifice a apărut datorită unei cereri stringente pe plan global de a cunoaşte şi a comunica într-un limbaj internaţional legat de afaceri, comerţ, medicină, domeniul legal-judiciar, turism, deoarece Curriculumul general de predare a limbii engleze nu satisface necesităţile specifice ale studenților, în special ale celor din învăţământul superior (viitorii specialişti). Proiectarea unui curs de ESS (limba engleză pentru scopuri specifice) reprezintă un proces care necesită o continuă schimbare şi eficientizare atât a curriculumului, programei analitice, conţinuturilor, cât şi a materialelor didactice utilizate în cadrul orelor de clasă. Scopul acestui studiu este de a face o analiză a nevoilor studenţilor medicinişti prin evaluarea şi descrierea caracteristicilor absolute şi variabile în predarea limbii engleze medicale. Unele sugestii practice sunt, de asemenea, oferite în scopul soluţionării acestor probleme.

Cuvinte-cheie
ESP, EMP, absolute characteristics, variable characteristics, medical students, needs analysis,

ESS, LEM, caracteristici absolute, caracteristici variabile, studenți mediciniști, analiza nevoilor studenţilor