Esteticul peisajelor din cadrul rezervației peisagistice Țîpova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
102 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-14 08:55
SM ISO690:2012
CASTRAVEŢ, Viorica. Esteticul peisajelor din cadrul rezervației peisagistice Țîpova. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 70. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Esteticul peisajelor din cadrul rezervației peisagistice Țîpova


Pag. 70-70

Castraveţ Viorica
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2021


Rezumat

Una din modalitățile de percepere a trăsăturilor estetice ale peisajelor, este calea vizuală [2]. Peisajele reprezintă suportul care asigură desfășurarea activității turistice. Este important decorul natural și cel antropic, deoarece îl putem studia, analiza doar în urma înțelegerii umane. Geograful francez J.-C. Filleron susține că ‖Aspectul – estetic, fizionomic este tipic percepției senzoriale a observatorului, se servește de ‖producția de imagini a peisajelor‖[4]. În acest sens, peisajul, se consideră valoare pentru implicațiile sale naturale, etc. Studiile existente au dat posibilitate cercetătorilor să definitiveze indicatori și criterii care vin să ajute la efectuarea unei evaluări esteticii intrinseci ale unui peisaj. Unele aspecte metodologie au fost folosite și în studiul de față. Natura în sine nu poate fi nici „pitorească‖ nici „frumoasă‖. Atributele „pitorească‖, „fermecătoare‖ sau „atrăgătoare‖, naturale obține numai fiind percepută de subiect, care o apreciază în mod diferit [2]. Zona de studiu este rezervația peisagistică Țîpova. Metodologia aplicată constă în abordarea subiectului din două aspecte: utilizând tehnica și arta fotografică prin analiza esteticii imaginilor fotografice; a doua - structurarea lor după principiile estetico-psihologice și geografice. Deci, selectarea celor mai spectaculoase imagini, consacrate deja, datorită fotografierii dintr-un unghi cât mai avantajos și publicării și plasării pentru vizualizare în diferite surse. S-a efectuat o structurare pe componente a ilustrațiilor date, finalizându-se cu o ierarhizare. Rezultanta fiind o percepție particular-vizuală. Studiul efectuat ajută la: inventarierea celor mai frumoase decoruri naturale, natural-antropice ale Republicii Moldova; argumentarea științifică a esteticii intrinseci a peisajelor din cadrul rezervației peisagistice Țîpova și nu doar; obținerea unor noi valenţe în redarea mult mai atrăgătoare datorită acestor cercetări.

Cuvinte-cheie
peisaj, turism, recreere, estetic, rezervaţie peisagistică.