Розовые очки: защита или отрицание? о детском репертуаре Белорусского государственного театра кукол
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
105 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-24 13:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.97.027.2(476)+792.97.091.6(476) (1)
Театр. Сценическое искусство. Драматические представления (208)
SM ISO690:2012
ВОЛЧЁК, Александра. Розовые очки: защита или отрицание? о детском репертуаре Белорусского государственного театра кукол In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 118-123. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Розовые очки: защита или отрицание? о детском репертуаре Белорусского государственного театра кукол

Ochelarii roz: favoare sau defavoare? despre repertoriul copiilor teatrului de păpuşi din Belarus

Rose colored glasses: protection or denial? about the children’s repertoire of the Belarusian state puppet theater


CZU: 792.97.027.2(476)+792.97.091.6(476)
Pag. 118-123

Волчёк Александра
 
Белорусская государственная академия искусств
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

В статье рассматриваются типы режиссерской интерпретации литературного первоисточника в спектаклях для детей Белорусского государственного театра кукол начала ХХІ века. В работе выделены два типа интерпретирования текстовой первоосновы, характерные для детского репертуара: на основе иллюстрации текста и на основе исследования текста. Также в статье представлен анализ спектаклей для детей Белорусского государственного театра кукол в соответствии с классификацией типов режиссерской интерпретации литературного первоисточника.

Articolul pune în discuţie tipurile de interpretare regizorală a sursei literare iniţiale în spectacole pentru copiii ale Teatrului de Păpuşi din Belarus la începutul secolului XXI. Se disting două tipuri de interpretare a elementelor textuale prime, caracteristice repertoriului copiilor: pe baza ilustraţiilor la text şi pe baza studierii textului. Articolul prezintă, de asemenea, o analiză a spectacolelor pentru copiii ale Teatrului de Păpuşi din Belarus, în conformitate cu clasificarea tipurilor de interpretare regizorală a sursei literare iniţiale.

The article considers the types of the director’s interpretation of the literary source in the performances for children of the Belarusian State Puppet Theater at the beginning of the 21st century. Two types of interpretation of the textual basis, characteristic of the children’s repertoire, are distinguished in the work: based on the illustration of the text and based on the study of the text. The article also presents an analysis of the performances for children of the Belarusian State Puppet Theater in conformity with the classification of the types of the director’s interpretation of the literary source.

Cuvinte-cheie
театр кукол, спектакли для детей, режиссерская интерпретация, визуальный образ,

teatru de păpuşi, spectacole pentru copii, interpretare regizorală, imagine vizuală,

puppet theater, performances for children, director’s interpretation, visual image