IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
WikipediaWikiData
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (1027): crime (14), infracţiune (10), Security (9)

Reviste/manifestări ştiinţifice18
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice14/7346/64
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 208
140 publicatii cu CZU (67.3%)
29 publicatii cu DOI (13.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 13 ORCID (30.2%),
1 Google Scholar ID (2.3%),
H-index autori
Proiecte Tabel(2)
Lista publicaţiilor - 208. Descărcări - 7473. Vizualizări - 151816.
Articole în reviste din RM - 96. Publicaţii la conferinţe din RM - 108. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 43
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 40
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 11
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 91
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 2

În căutarea esenței și conținutului dreptului la un proces echitabil
Iacub Irina
Tribuna Constituțională
Nr. 2 / 2024 / ISSN - / ISSNe 2953-7045
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lacunele în legislația contravenționlă – provocări ale ilegalităților în activitatea polițienească privind protecția drepturilor constituționale ale omului
Guţuleac Victor , Comarniţcaia Elena
Tribuna Constituțională
Nr. 2 / 2024 / ISSN - / ISSNe 2953-7045
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 28

Abordări actuale ale violenței asupra femeilor
Vasiloi Djulieta
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 247-251.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale securității sănătăţii copiilor
Savca Lucia
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. CEP UPSC. 39-44.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corruption – an impediment to business environment development
Vasiloi Djulieta
Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 26-26.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminologia și criminologul: pilonii fundamentali ai politicii anticrimă a statului
Costachi Gheorghe , Iacub Irina
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 87-91.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminologia: între necesitate și ignoranță
Bujor Valeriu
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 5-10.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-40. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curba fericirii, criza vârstei de mijloc și avantajele nebănuite ale bătrâneții
Furtună Dorian
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 231-236.
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre contribuția criminologului Valeriu Bujor la întemeierea criminologiei autohtone
Bejan Octavian
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 11-14.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele abuzului fizic asupra copiilor în familie și „ciclul violenței”
Furtună Dorian
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 528-533.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-146. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forma cumulativ ilegală a violenței – violența financiară realizată în familie
Sîrbu Uliana
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 355-364.
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de securitate înainte de căsătorie
Cebotari Stanislav
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. CEP UPSC. 189-193.
Disponibil online 31 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neîndeplinirea obligațiilor de întreținere dintre membrii familiei și alte rude. Cauze șe efecte
Sîrbu Uliana
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. CEP UPS „I.Creangă”. 99-107.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O concepție criminologică despre purtările asociale, antisociale și criminale
Casian Sergiu
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 15-27.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea comportamentului antisocial la adolescenţi
Savca Lucia
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 582-587.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-36. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihocriminologic a hoţului contemporan, în etapele sale de dezvoltare ca infractor
Cebotari Stanislav
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 525-527.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul structurii familiei în geneza comportamentului agresiv la preadolescenţi.
Savca Lucia , Nandor Nemes Madoxa
Univers Pedagogic
Nr. 2(78) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Să lupți cu răul pentru dreptate și echitate, așa eram educați și formați
Bujor Valeriu
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme inovative pentru prevenirea și combaterea criminalității
Sîrbu Uliana
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 146-151.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of social competences development in contemporary preadolescents
Savca Lucia , Nandor Nemes Madoxa
Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі
2023. Odesa. Видавництво «Друк Південь». 36-41.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 208