IBN
    

    
  


    
Закрыть
Geru Ion Ion
Afiliat la Institutul de Chimie al AŞM

2018 - 1

Encoding the information in a quantum computer using effective spin two-boson representation

Geru Ion
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 199-201.
Disponibil online 30 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Molecular photoeffect in single- and multi-wall carbon nanotubes with physisorbed oxygen molecules

Geru Ion
Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
Nr. 48(381) / 2017 / ISSN 0375-9601
Disponibil online 14 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On a Possible Self-Organization in a System of ZnO Colloidal Quantum Dots
Geru Ion, Volodina Galina, Tiron Ştefan
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Editura UTM. 73-75.
Disponibil online 23 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Molecular structure and properties of water and environment problems

Geru Ion
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 138-138.
Disponibil online 13 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Simetria reversării timpului și rolul ei în sinteza controlată a compușilor coordinativi binucleari
Geru Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 5 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stable macromolecular complex ”CdSe quantum dot+oleic acid molecule+γ-cyclodextrin”: NMR and quantum-chemical studies

Geru Ion, Barbă Alic, Gorbaciov Mihail, Gorincioi Natalia, Arsene Ion
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. Institutul de Fizică Aplicată. 204-204.
Disponibil online 31 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Synthesis and characterization of ZnS colloidal quantum dots

Dorif Alexandr, Geru Ion, Frătescu Violeta
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Tehnică a Moldovei. 195-196.
Disponibil online 21 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

La aniversarea unei mari descoperiri făcute de E. K. Zavoisky
Geru Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optical characteristics and high resolution 2D dosy NMR in CdSe quantum dots

Geru Ion, Bordian Olga, Loşmanschii Constantin, Culeac Ion, Barbă Alic, Turtă Constantin
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Fizică Aplicată. 218-218.
Disponibil online 11 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of CdSe colloidal quantum dots in organic solvent
Geru Ion, Bordian Olga, Culeac Ion, Turtă Constantin, Loşmanschii Constantin
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 17 July, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secţiunea de aur şi transformări unitare ale operatorilor proiecţiilor spinului S=1

Geru Ion
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 135-137.
Disponibil online 8 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Radiation of a point dipole in “spherical semiconductor quantum dot + spherical metal nanoparticle” structure (theory)

Geru Ion, Corbuteag Dumitru, Kryuchenko Yurii
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . Technical University of Moldova. 243-248.
Disponibil online 18 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis of CdSe colloidal quantum dots and quantum transinions under action of low power optical excitation

Geru Ion, Mîrzac Alexandra, Tarabukin Alexandr
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . Technical University of Moldova. 258-261.
Disponibil online 18 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13