IBN
Закрыть
Karapetian Siranuș
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2019 - 1

К проблеме постановки логопедической работы в республике Армении
Карапетян Сирануш , Киракосян Армине
Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, Ереван
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-46-403-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1