IBN
Закрыть
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Экологические права в системе прав человека и их законодательное закрепление в Республике Беларусь
Ширкевич Елизавета
Гродненский государственный университет им. Я.Купалы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1