IBN
Закрыть
Pavlenco Mihaela
Cuvinte-cheie (53): preschoolers (2), vârstă preșcolară. (2), preschool age (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Aspecte metodologice de dezvoltare a motricității fine a copiilor de vârstă preșcolară mică în cadrul activităților cu conținut matematic
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacității de orientare spațială la copiii de vârstă preșcolară mare prin prisma jocurilor desfășurate în aer liber
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii logice la copiii de vârstă preșcolară
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de operare cu grupurile de obiecte la copiii de vârstă preșcolară mare
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea procesului de formare a reprezentărilor despre numerele naturale la copiii de 4-5 ani prin jocurile didactice matematice
Curcudel Elena1, Pavlenco Mihaela2
1 Grădiniţa cu Program Normal Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacau,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Optimizarea procesului de formare a reprezentărilor despre numerele naturale la copiii din grupa pregătitoare prin prisma poveștilor
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Asigurarea continuității în procesul de formare a reprezentărilor geometrice la vârstele preșcolară și școlară mică din perspectiva abordării holiste a copilului
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea creativității copiilor de vârstă preșcolară în cadrul activităților cu conținut geometric
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mijloacelor informativ-demonstrative în procesul de rezolvare a problemelor simple la vârsta preșcolară
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abordarea integrată a conținuturilor matematice în activitățile din instituțiile preșcolare de învățământ
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-73. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea continuităţii – factor important în procesul de formare a reprezentărilor geometrice la vârsta preşcolară şi şcolară mică
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de utilizare a fişelor matematice la dezvoltarea reprezentărilor geometrice la copiii de 6-8 ani
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor educaționale în grădinița de copii
Gînju Stela, Carabet Natalia, Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Praxiologia integrarii strategiilor didactice interactive în procesul de formare a reprezentarilor geometrice la treapta preșcolara și primara de învațamânt
Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14