IBN
Закрыть
Vîrlan Petru
Cuvinte-cheie (38): LabView (2), preţ de adjudecare (2), ofertă de preţ (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Istoricul apariției și incriminării îmbogățirii ilicite
Vîrlan Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.I. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Îmbogățirea ilicită: aspecte teoretico-practice
Vîrlan Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Quality Assurance in On-line Education
Todos Petru1, Ghencea Cristina1, Vîrlan Petru1, Adascaliţei Adrian2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. ISBN 978-9975-45-069-0.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remote Laboratory for Servomotor Studying
Vîrlan Petru1, Todos Petru1, Adascaliţei Adrian2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. ISBN 978-9975-45-069-0.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contractul de vânzare-cumpărare la licitație. Analiza juridică a legislației naționale și internațonale și accepțiunile juridice ale acestuia
Vîrlan Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(189) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 October, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractul de vânzare–cumpărare la licitaţie, analiza juridică a legislaţiei naţionale şi internaţonale şi accepţiunile juridice ale acestuia
Vîrlan Petru, Chibac Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Instruirea inginerilor și instrumentele virtuale
Vîrlan Petru
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7