IBN
Закрыть

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1161-1159(1159)
1141. Система автоматического регулирования температуры перегретого пара барабанного котла. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 14-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1142. Reglator parametric de putere cu două nivele de dirijare liberă. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 10-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1143. The mathematical model realization algorithm of high voltage cable. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 13-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1144. Despre procesele fizico-chimice la disocierea electrolitică a apei. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 11-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1145. Подходы к формированию системы экологических индикаторов как составляющей системы индикаторов энергетической безопасности. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 10-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1146. Bilanţul de energie şi tensiune la modificarea electrotehnologică a parametrilor fizico-chimici ai apei. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 8-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1147. О возможности энергоэкономичного экспрес-анализа некоторых огранических веществ. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 6-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
2005
1148. Статический режим параметрического стабилизатора активной мощности. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 8-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1149. Проектирование закона управления системой регулирования подачи топлива парового котла с учетом требований экономии энергоресурсов при управлении. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 9-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1150. Синтез и анализ законов управления системой регулирования уровня в барабане газомазутного парового котла с учетом экономии энергоресурсов. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 10-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1151. Минимизация дисперсионных эффектов в разностной схеме для телеграфных уравнений. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 7-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1152. Measurement methods and interpretation algorithms for the determination of the remaining lifetime of the electrical insulation. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 6-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1153. Аспекты проблемы энергетической безопасности Республики Молдова. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 15-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1154.

Retrospectiva dezvoltării comunicării: tendinţe și perspective în mediul educaţional

. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 11-7. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1155.

Prevenirea dificultăţilor de adaptare în mediul şcolar

. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 17-12. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1156.

Strategii de prevenire a agresivităţii în mediul şcolar

. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 43-38. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1157.

Evaluarea comportamentelor copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD)

. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 57-53. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1158.

Importanța limbajului vizual din perspectiva culturii estetice la studenții arhitecți

. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 70-64. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1159.

Metode aplicate în organizarea activităților cu părinții în contextul promovării parteneriatului şcoală-familie

. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 82-78. ISSN 1857-0070. (Cat. )
 
 

1161-1159 of 1159