IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   199
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-14 09:07
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)45
  2020  (2 din 2)48
  2019  (2 din 2)33
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)40
  2016  (2 din 2)57
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)52
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)47
  2011  (2 din 2)42
  2010  (2 din 2)66
  2009  (2 din 2)93
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)117
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole8826611801071632190
Volume30330661368
Total91269424612084

Vizualizări   178Descărcări   76

Conţinutul numărului de revistă

Efectul antiinflamator al unor plante din flora spontană a Republicii Moldova utilizate în prevenirea și tratamentul bolilor respiratorii, în contextul COVID-19

3-16

DOI: 10.5281/zenodo.5678774

CZU: 616.2-085.322

Bîrsan Ana , Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Frunză Maria , Reva Veaceslav , Stratulat Silvia , Bîrsan Drăgălina

Гендерные различия аминокислотного спектра сыворотки крови и эритроцитов у пациентов с коронавирусом

17-25

DOI: 10.5281/zenodo.5678854

CZU: 612.111:616.98:578.834-055

Мереуца Ион , Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Полякова Лилия , Карауш Владимир , Постолати Галина , Чокинэ Мариана , Богдан В.

Возрастные особенности обмена аминокислот у больных с вирусом SARS-CoV-2

26-33

DOI: 10.5281/zenodo.5678916

CZU: 612.398.192:616.98:578.834-053

Мереуца Ион , Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Полякова Лилия , Карауш Владимир , Постолати Галина , Чокинэ Мариана , Богдан В.

Biomorphological and biochemical peculiarities of the growth and development of the species Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. under the pedoclimatic conditions of the Republic of Moldova

34-38

DOI: 10.5281/zenodo.5679068

CZU: 635.7(478)

Colţun Maricica , Rosca Ion , Gille Elvira , Colţun Maricica , Necula Radu Dan

Creșterea, dezvolterea și cultivarea plantelor de prinsepia uniflora batalin în condițiile Republicii Moldova

39-43

DOI: 10.5281/zenodo.5679087

CZU: 634.74(478)

Onica Elisaveta , Roşca Ion , Cutcovschii-Muştuc Alina

O nouă metodă de determinare și transmitere la distanță a valorilor tensiunii arteriale utilizând sisteme cuffless (Pulse Transit Time)

44-48

DOI: 10.5281/zenodo.5681322

CZU: 616.12-008.331.1:004.42

Botnaru Nicolai

Bacterii simbiotrof-fixatoare de azot cu diverse însușiri

49-53

DOI: 10.5281/zenodo.5681336

CZU: 631.461.5:631.524.82

Todiraş Vasile , Melnic Maria , Prisacari Svetlana , Lungu Angela , Rusu Ştefan , Erhan Dumitru

Influența temperaturii scăzute de o intensitate stresorică moderată asupra unor indici ai rezistenței vițeilor în ontogeneza postnatală timpurie

54-59

DOI: 10.5281/zenodo.5681378

CZU: 619:616-092.19:636.22/.28

Balacci Sergiu

Impactul biopreparatului imunomodulator PHASC-5 asupra stării funcționale a gonadelor în diabetul experimental

60-65

DOI: 10.5281/zenodo.5681405

CZU: 616.379-008.64-06-085.322

Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana , Gheras Dragoș

Factori de mediu asociați cu incidenţa patogenilor la cultura de floarea-soarelui

66-74

DOI: 10.5281/zenodo.5681435

CZU: 632.11:633.85

Duca Maria , Clapco Steliana , Burcovschi Ion , Tabacari Ruslan , Domenco Rodion

Studiul acţiunii mediilor de rehidratare în baza nanoparticulelor asupra viabilităţii micromicetelor liofilizate

75-81

DOI: 10.5281/zenodo.5681437

CZU: 579.22

Sîrbu Tamara , Timuș Ion , Ţurcan Olga , Moldovan Cristina , Gorincioi Viorina

Dezvoltarea fizică a copiilor aflați în perioada de stabilizare structural-funcţională a organelor de importanţă vitală la nivelul organismului matur şi dezvoltării psihice intense în raport cu practicarea dansului

82-92

DOI: 10.5281/zenodo.5681465

CZU: [613.95+371.72]:793.3

Cojocari Lidia , Crivoi Aurelia , Cibric Iurie

Evaluarea climatică şi agroclimatică a primăverilor anomale din Republica Moldova pentru ultimele două decenii

93-102

DOI: 10.5281/zenodo.5681505

CZU: 551.583”321”(478)

Boian Ilie , Domenco Rodion

Modificările statutului hormonal al glandei tiroide în diabetul experimental pe fondalul administrării biopreparatului imunomodulator PHASC-5

103-108

DOI: 10.5281/zenodo.5681528

CZU: 616.441-002:616.379-008.64:615.322

Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana

On the inflection points on strontium ions adsorption isotherms on CAN-7 and CAN-8 oxidised activated carbons

109-114

DOI: 10.5281/zenodo.5701806

CZU: 544.723.2

Lupascu Tudor , Ciobanu Mihail , Petuhov Oleg

Modele de situații didactice la disciplina chimie

115-118

DOI: 10.5281/zenodo.5701988

CZU: 54:[373.513+371.136]

Dîru Mariana , Subotin Iurie , Chiosa Zinaida

Dinamica poluării aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova în perioada anilor 2015-2019

119-125

DOI: 10.5281/zenodo.5702035

CZU: 504.3.054(478)

Gladchi Viorica

Синтез и биологическая активность смешаннолигандных координационных соединений меди(II) c 4-аллилтиосемикарбазонами замещенных салицилового альдегида

126-131

DOI: 10.5281/zenodo.5702067

CZU: 544.142.3:546.56:547.576

Улькина Янина , Граур Василий , Гуля Аурелиан

Some inorganic and organic biological agents

132-140

DOI: 10.5281/zenodo.5702096

CZU: 57.085:615.277

Garbuz Olga , Toderash Ion , Railyan Nadejda , Tsapkov Victor I. , Gulea Aurelian

Sinteza combinațiilor coordinative cu unele metale 3d în baza N(4)-(4-benzoat de etil) tiosemicarbazone ale derivaților aldehidei salicilice. proprietăți antimicrobiene, antifungice și antioxidative

141-148

DOI: 10.5281/zenodo.5702137

CZU: 544.142.3:547.576

Rusnac Anna , Țurcanu Nina , Burduniuc Olga , Balan Greta , Garbuz Olga , Gulea Aurelian

Изучение адсорбции и кинетики адсорбции метиленового синего из водных растворов на трепеле

149-157

DOI: 10.5281/zenodo.5702287

CZU: 544.723:553.578

Тутован Елена , Исак-Гуцул Татьяна

Degradarea antibioticului ftalilsulfatiazol în sistemul foto-fenton în soluții apoase

158-165

DOI: 10.5281/zenodo.5702320

CZU: 544.4/.5:615.33:546.22

Isac-Guţul Tatiana , Tutovan Elena , Nica Denis

Profesorul universitar Aurelia Crivoi – o personalitate excepțională

166-169
Cojocari Lidia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena