IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 22:12
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)48
  2019  (4 din 2)116
  2018  (2 din 1)66
  2017  (1 din 1)30
imagine

pISSN: 2345-1971
Supremația Dreptului
Suprématie dE Droit
Supremacy of Law
Верховенство Права

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2017 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole260879020419169
Volume9998210
Total2699788414

Vizualizări   66Descărcări   17

Conţinutul numărului de revistă

Права женщин: женщины в политической жизни Молдовы

5-8
Аникин Владимир

Виборчі процедури як складова виборчого процесу

9-15
Ільницький Михайл

Проблема розвитку унітарної форми державного устрою в юридичній науці

16-19

CZU: 340.12

Карпович Анна

Актуальне питання щодо розвитку правової думки про унітарну форму держави: теоретико-правовий аспект

20-24

CZU: 340.12

Сутко Михайло

Процедура рассмотрения судебными инстанциями жалоб на отказ начать уголовное преследование

25-36
Сосна Борис, Валкан Владимир

Взаємодія національної поліції україни та громадянського суспільства як основа державної безпеки

37-45

CZU: 351.74:352.075

Загуменна Юлія

Направления деятельности областной государственной администрации по обеспечению законности и правопорядка в регионе

46-51

CZU: 342.95(477)

Боршош Иван

Полномочия представителя в административном судопроизводстве

52-56

CZU: 342.5(477)

Лысенко Юлия

Правові аспекти взаємодії державної прикордонної служби України з європейськими органами охорони державних кордонів

57-63
Пастернак Ігор

Особливості статусу посади поліцейського національної поліції України

64-68

CZU: 342.95(477)

Путій Микола

Оптимізація критеріїв оцінювання якості кадрового забезпечення національної поліції України на регіональному рівні

69-75

CZU: 342.95(477)

Тетеря Василь

Поняття та особливості корпусу оперативнораптової дії як спеціального підрозділу національної поліції України

76-80

CZU: 342.95(477)

Hudoba Ivan

Уровни территориальной обороны Украины

81-86

CZU: 342.95(477)

Калгушкин Юрий

Основні теоретичні платформи дослідження кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

87-92

CZU: 343.352(477)

Канцір Володимир, Зеленюх Ольга

Окремі питання застосування до неповнолітніх примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення до спеціа

93-100

CZU: 343.135(477)

Назимко Єгор, Обод Андрій

Правові засади забезпечення кримінологічної безпеки

101-107

CZU: 343.97(340.134(045))

Мозоль Станіслав

Криминально-правовая защита чести и достоинства сотрудников правоохранительных органов

108-112
Епишко Иветта

Оцінка доказів у структурі кримінального процесуального доказування

113-118

CZU: 343.14

Крет Галина

Напрями реформування досудового розслдіування в Україні

119-123

CZU: 343.13

Михайлюк Артем

Порівняльно-правовий аналіз кримінальноправових норм законодавства окремих іноземних держав щодо заборони діяльності терористичних груп чи терористичних організацій

124-129
Міщенко Олексій

Структура процесуального статусу прокурора як учасника кримінального провадження

130-136

CZU: 343.16(477)

Васильєв Андрій

Поняття та особливості взаємодії при розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних із використанням новітніх електронних технологій

137-142

CZU: 343.13

Danileak Andrei

Правові засади валютного регулювання та місце серед них адміністративно-правового регулювання

143-148

CZU: 342.5(477)

Кібець Дар’я

Прокурорский надзор за соблюдением прав, свобод и законных интересов лица при проведении обыска: вопросы теории и практики

149-154
Левин Виталий

Спосіб учинення крадіжок у сільській місцевості як факультативна ознака об’єктивної сторони складу злочину

155-158

CZU: 343.851

Лютий Віталій

Щодо затримання особи, яка втекла з місця вчинення кримінального правопорушення, за законодавством іноземних держав

159-165
Сердечна Аліна

Гражданско-правовая ответственность государства за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам

166-167
Сосна Александр

Гражданско-правовая ответственность государства за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам

168-179
Сосна Александр

Fenomenul migraţiei şi piaţa muncii din România

180-186
Crețu Ana

Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі: поняття, особливості, функції

187-194

CZU: 342.95

Почанська Олена

Правові засади нагляду і контролю за додержанням трудового законодавства в Польщі

195-200
Білоус Зінаїда

Реалізація права громадян на доступ до публічної інформації місцевими органами державної виконавчої влади (на прикладі львівської облдержадміністрації)

201-205

CZU: 342.9.

Буряк Ярослав

Дотримання меж допустимої інформаційної відкритості в органах прокуратури

206-212

CZU: 342.9

Піляй Іван

Роль местных налогов и сборов в формировании бюджетов Украины в условиях децентрализации власти

213-217

CZU: 336.2(477)

Савченко Анастасия

Становлення та розвиток системи науководослідних експертно-криміналістичних установ МВС України

218-223

CZU: 159:351.745.5(477)

Заяць Роман

Поняття та види принципів забезпечення інформаційної безпеки в збройних силах України

224-229

CZU: 354.42

Буга Леся

Регіональні особливості рецидивної злочинності в причорноморському регіоні України

230-236

CZU: 343.911

Бурдега Ростислав

Нормативно-правове забезпечення функціонування військово-цивільних адміністрацій

237-244
Полтавець Андрій