IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-24 16:07
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)48
  2019  (4 din 2)116
  2018  (2 din 1)66
  2017  (1 din 1)23
imagine

pISSN: 2345-1971
Supremația Dreptului
Suprématie dE Droit
Supremacy of Law
Верховенство Права

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2017 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole253875320318669
Volume9992209
Total2629745412

Vizualizări   82Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Комитет ООН против пыток: рекомендации для Республики Молдова

5-10

CZU: 343.255.5

Сосна Борис

Динаміка праворозуміння категорії «вибори»: історичний екскурс та сучасний стан

11-18
Діденко Олег

Інституційна складова децентралізації як системний чинник ефективності функціонування місцевого самоврядування в м. Києві

19-25

CZU: 340.2

Демиденко Володимир

Проект «все вместе скажем нет пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток»: проведение семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических лечебниц Республики Молдова

26-35

CZU: 343.255.5

Боршевский Андрей, Сосна Борис

Центры юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток: истории успеха

36-42

CZU: 343.24+343.255.5

Захария Сергей, Боршевский Андрей

Жалоба в европейский суд по правам человека как средство реализации права на защиту

43-54

CZU: 341.645

Сосна Борис

Нетипові (гібридні) форми державно-територіального устрою у конституційному праві Великої Британії

55-61
Sokirskaia Natalia

Спортивна безпека: теоретичний і конституційний аспекти

62-69
Палюх Андрій

Інформаційні послуги як засіб забезпечення інформаційної діяльності органів державної фіскальної служби України

70-77

CZU: 342.951

Литвин Наталія

Проблеми реалізації функції охорони громадського порядку органами місцевого самоврядування

78-82
Беньковський Сергій

Контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України

83-87

CZU: 342.95(477)

Букін Микола

Захист національних інтересів у регулюванні міграційних процесів

88-94

CZU: 342.951

Шейбут Денис

Оцінювання ефективності професійної підготовки поліцейських в Україні

95-100

CZU: 342.95(477)

Потопальський Артем

Завдання та напрямки діяльності судовоекспертних установ України у сфері міжнародного співробітництва

101-107

CZU: 342.95(477)

Остропілець Андрій

Кримінально-правова протидія перешкоджанню реалізації прав, здійсненню повноважень або професійної діяльності: загальні риси законодавчого підходу на сучасному етапі

108-115
Гацелюк Віталій

Окремі напрями проектування поліцейської діяльності як засобу запобігання вуличній злочинності

116-120

CZU: 343.851

Бєліков Костянтин

Спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильству в установах виконання покарань

121-126

CZU: 343.85

Михайлик Олександр

Система злочинів проти державного суверенітету і територіальної цілісності України

127-132

CZU: 343(32+97)

Носач Андрій

Синхронізація національних і європейських правових стандартів кримінологічного забезпечення економічної безпеки

133-141

CZU: 343.973

Сазонов Василь

Проблемні питання забезпечення прав підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні

142-149

CZU: 343.122(477)

Мартовицька Олена

Світові моделі протидії кримінальному радикалізму

150-157

CZU: 343.93

Маслова Наталія

Латентність злочинів у сфері службової діяльності, що вчиняють працівники національної поліції України

158-166

CZU: 343.9

Бардачов Віктор

Суспільна небезпека діянь, пов’язаних із сексуальною експлуатацією дитини

167-173

CZU: 343.9:343.54

Мискова Ганна

Содержание личных неимущественных прав и обязанностей супругов в семейном праве Республике Молдова

174-181

CZU: 347.625

Захария Сергей, Арсени София

Теоретичні та практичні аспекти застосування непримустимості зловживання процесуальними правами як нового принципу господарського судочинства при розгляді справ про банкрутство

182-189

CZU: 346.24

Забродін Олексій

Elemente definitorii privind specificul dreptului la muncă al condamnaților în sistemul penitenciar al Republicii Moldova

190-195

CZU: 343.8

Mazniuc Diana, Zubco Alexandru

Правовое регулирование договора банковского кредита

196-202

CZU: 347.455

Арсени Игорь

French mechanism of overcoming corruption in private sector: experience for Ukraine

203-209

CZU: 342+34.04

Shpakovych O. , Penkovska S.

Організаційно-правові форми підприємницьких товариств у країнах магрибу (Алжир, Марокко, Туніс)

210-214

CZU: 341.9

Сегеда Іван

Суб’єктивна сторона порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

215-222

CZU: 342.9

Загорська Ольга

Рецензія на монографію С. В. Кудіна на тему: «Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації»

223-224
Bostan Serghei