IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-13 19:56
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)30
  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole728303697578772330
Volume22238061637
Total7503275037424

Vizualizări   60Descărcări   56

Conţinutul numărului de revistă

Elegia pentru trombon şi orchestră de cameră de Oleg Negruţa în viziunea interpreţilor Andrei Ţucanov şi Vladimir Şandov: analiză comparată

7-11

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.01

CZU: [785.16:780.646.2.083.42]:781.68

Juncu Alexandru , Andrieş Vladimir

Период в теории музыкальных форм

12-16

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.02

CZU: 781.5

Циркунова Светлана

Instrumente cu coarde ciupite în epoca renaşterii: repere istorice

17-21

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.03

CZU: 780.614.1.034

Agafița Mihail

Некоторые психологические особенности учащихся категории «ранней взрослости» в контексте начального обучения фортепиано

21-26

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.04

CZU: [780.8:780.616.433]:372.8

Мельник Тамара

Sonatina pentru flaut şi pian de H. Dutilleaux: particularităţile genului şi limbajului muzical

27-31

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.05

CZU: [780.8:780.641.2.082.3]:781.61

Rojnoveanu Angela

Рапсодия для скрипки, виолончели и фортепиано композитора Ливиу Штирбу в контексте ассимиляции стилевых и жанровых особенностей массовой музыкальной культуры

32-38

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.06

CZU: 785.73.083.51:781.61

Плешкан Ирина , Ткаченко Виктория

Principiul holismului şi metoda de traducţie în înţelegerea dramaturgiei muzicale şi coregrafice

38-43

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.07

CZU: 782.9:792.8.027

Sambriş Elena

Жизнеописание М. Чеботари в монографических исследованиях

43-48

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.08

CZU: 782.1.071.2(478):001.891(048.8)

Пилипецкий Сергей

Eficienţa metodologiei complexe de pregătire fizică şi training mintal în combaterea anxietăţii la vocalişti

49-53

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.09

CZU: 784.93

Blîndu Adela

Соната для скрипки и фортепиано Владимира Ротару: особенности музыкального языка, композиции и драматургии

54-58

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.10

CZU: [780.8:780.614.332.082.2]:781.61

Saulova Inessa

Contrabasul: istorie şi contemporaneitate

58-64

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.11

CZU: 780.614.335.03

Socican Igor

Архивные документы государственных специальных хранилищ Республики Молдова как информационный источник для воссоздания начального этапа развития хоровой капеллы Дойна

65-69

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.12

CZU: 784.087.68:061.231(478)

Блынду Наталья

Камерно-вокальная музыка Шуберта в музыковедческой интерпретации

70-75

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.13

CZU: 784.3:001.891(048.8)

Туря Елена

Schiţă biografică a compozitorului A. Mulear

76-80

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.14

CZU: 78.071.1(478)

Trocinel Daniela

Проблемы исполнительской интерпретации произведений Ф. Шопена на примере баллады №1, ор.23

80-86

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.15

CZU: [780.8:780.616.433.083.52]:781.68

Усачев Алексей

Особенности музыкального языка и композиции в сочинении Снежаны Пысларь для фортепиано три музыкальных портрета: Шопен, Скрябин, Рахманинов

86-90

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.16

CZU: [780.8:780.616.433.083.1]:781.61

Кабаков Дмитрий

Фактура сонаты-воспоминание (ор. 38, № 1) Николая Метнера сквозь призму исполнительских задач

91-97

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.17

CZU: [780.8:780.616.433.082.2]:781.6

Георгиева Мария

Salvgardarea panoului din mozaic arta (atributele artei), autor Mihai Burea: atribut de valorificare a patrimoniului cultural naţional

98-104

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.18

CZU: 738.5:744.8

Jabinschi Ion

Valorificarea patrimoniului cultural al neamului prin monumente de arhitectură de exterior şi interior lăsate uitării – vila urbană Vladimir Herţa, „perla barocă” din Chişinău

105-115

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.19

CZU: 725.94(478-21)

Munteanu Angela

Importanţa soclului în sculptură, forma şi rolul acestuia

115-119

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.20

CZU: 730.024.5

Dobrovolschi Oleg

Valorificarea obiectelor de podoabă în procesul de formare profesională a studenţilor

120-124

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.21

CZU: 739.2:37

Maţcan-Lîsenco Inga

Competenţa de modelare şi metode de modelare în ceramica artistică

124-128

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.22

CZU: 738.021.5

Carp Mariana

Teoria şi metodele de predare ale artei cămăşii tradiţionale cu altiţă

129-133

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.23

CZU: 391.2:746.34(498+478)+391.2:746.4(498+478)

Bîzgu Tatiana

Evoluţia terminologică a fenomenului de comunicare

134-139

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.24

CZU: 316.77

Comendant Tatiana , Curchi Veronica

Contribuţia disciplinelor socio-umaniste în dezvoltarea competenţelor civice europene la tineretul creator

140-143

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.25

CZU: 36.016:316.62

Lazarev Ludmila

Lifelong learning challenges and opportunities for traditional universities

144-147

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.26

CZU: 378.4:374.7.09

Valueva Marina

Nicolae Iorga şi educaţia pentru patrimoniu

147-151

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.27

CZU: 9-05(498)+904(498):37

Prohin Andrei

Imaginea lui Pygmalion în creaţia lui Arcadie Suceveanu

152-157

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.28

CZU: 821.135.1-1.09

Fonari Victoria

Practici postmoderniste în teatrul de operă contemporan

158-163

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.29

CZU: 792.54.038.6+782.1.01

Ciobanu Liliana

Rolul inteligenţei emoţionale în gestionarea relaţiilor interpersonale în contextul pandemiei COVID-19

163-167

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.30

CZU: 159.942+316.47:616-036.21/.22

Valueva Marina