IBN
Închide
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-07 01:16
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >
Vizibilitate internațională >

Numere înregistrate

  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (4 din 2)
  2014  (3 din 2)
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2017
ÎnregistrateAccesateDescărcateClasificate (CZU)
Articole362461541633358
Volume113748193
Total373499021826
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Vizualizări   189Descărcări   96

Conţinutul numărului de revistă

Проблема композитор и фольклор: стилеконструктивные факторы

8-12
Кочарова Галина

Music in the museum (the 70s-80s of the 20th century, Chisinau)

13-16
Sviridenko Natalia

Musical space as a way of reflecting public relations

17-20
Mozgot Svetlana, Mozgot Valerii

Сборник Coruri de Constantin Rusnac: его структура и жанровые особенности

21-28
Кочарова Галина

Serghei Beseadanskii – personalitate marcantă in istoria formării şcolii pianistice autohtone

28-33
Mahovici Iurie, Savelieva Tamara

Инструментальный диалог в сочинении С. Пысларь incantation для тенор-саксофона (или бас-кларнета) и фортепиано

34-40
Циркунова Светлана, Кабаков Дмитрий

Development trends of the concerto for violin and orchestra in the european music and its evolution in Ukraine

41-47
Lapteva Anna

Симфония Legenda buciumului В. Чолака: драматургия цикла и ее влияние на приемы развития quasi-фольклорного тематизма

48-55
Belîh Margarita

Bagatela ca gen miniatural instrumental in viziunea compozitorului Pavel Rivilis

55-59
Andronovici-Rusu Adela, Rojnoveanu Angela

Haiducii – tipologie distinctivă a dramaturgiei muzicale romaneşti

59-64
Radu-Ţaga Consuela

Aspecte ale cercetării fenomenului de interpretare a creațiilor vocale tradiționale in context scenic contemporan: colinda și doina

64-67
Bolboceanu Zinaida

Valorificarea tendinţelor (post)avangardiste in Respiraţia florilor de Iulian Gogu

68-76
Barbas Valeria

Capriciul nr. 24 de Niccolo Paganini in viziunea componistică a lui Oleg Negruţa

76-79
Muşat Serghei

Tendinţe neoclasiciste in Sonata in C pentru acordeon solo de Ernst-Lothar von Knorr

80-89
Calmîş Dumitru

Influenţa limbajului jazzistic asupra cantecului Te salut, Chişinău! de Oleg Negruţa

90-95
Corjan Angela

Архитектонические особенности кантаты Hаши зори С. Лобеля

95-100
Кузнецова Надежда

Specificul şi funcţiile actului provocativ

101-105
Roşca Angelina

Metamorfozele basmului crengian din perspectiva teatrului de păpuşi

105-109
Tipa Violeta

Performance provocativ, teatru provocativ: interacţiune estetică

110-114
Roşca Angelina

Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor in procesul receptării literaturii

115-118
Şchiopu Constantin

Mi(n)ority– de la crearea textului dramatic la realizarea spectacolului

118-124
Starciuc Mariana

XIX Международный театральный фестиваль Встречи в России в зеркале критики

125-129
Аксёнова Надежда

Interpretarea operelor literare in balet: episoade din experienţa creativă a lui Boris Eifman

130-132
Bețișor Angela

Spectacolul Carmen TV in viziunea lui Radu Poclitaru

133-136
Varnacova Eleonora

Portretul ca parte componentă a compoziţiilor ceramistelor Nelly Sajina şi Luiza Iantzen

137-140
Marian Ana

Imaginea Scării in pictura bisericească medievală din Moldova

141-148
Jabinschi Ion

Diversitatea formelor plastice in ceramică

148-152
Carp Mariana

Tehnologia ţesutului tapiseriei moderne in Republica Moldova

153-158
Babin Iuliana

Relațiile interetnice in contextul sociocultural din Republica Moldova

159-167
Comendant Tatiana, Caraman Iurie

Cultura europeană: o reevaluare a identităţii

167-171
Lazăr Ludmila

Metamorfozele stimei de sine intr-o societate instabilă economic

172-175
Rusu Marinela

Componenta socio-culturologică a securităţii umane in contextul dezvoltării sustenabile a sociumului

176-183
Sprincean Serghei

Televiziunea naţională – factor esenţial de creare a opiniei publice

183-187
Popa Eugenia, Galac Lucia

Вокальная музыка эпохи возрождения как предмет изучения в классе концертмейстерского мастерства

188-192
Савельева Тамара, Березовиковa Татьяна

Naraţiune şi simbol in grafica de carte din RSS moldovenească in perioada anilor 1953-1960

192-197
Rocaciuc Victoria

Problemele imaginaţiei creative şi metodele de depăşire ale acestora

197-201
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada

Constantin Stere şi o traiectorie literară irepetabilă de la povestirea scripca la romanul in opt volume in preajma revoluţiei

201-208
Colesnic Iurie

Scenele de ansamblu – paradigme ale culturii romaneşti

209-212
Radu-Ţaga Consuela

Из опыта преподавания сольфеджио в московской средней специальной музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных 

213-217
Зенкина Надежда

Степени родства тональностей в курсе гармонии: современные аспекты проблемы

217-225
Самбриш Елена

Rolul educaţiei in dezvoltarea personalităţii (din perspectiva perceperii picturii murale)

225-230
Jabinschi Ion

Problema formei in cvartetul nr. 3 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe Neaga

230-234
Chiciuc Natalia

Sonata nr. 1 pentru acordeon cu butoane de Nikolai Ceaikin: orfologie, sintaxă şi interpretare

234-243
Calmîş Dumitru

Improvizaţia de jazz: scurtă trecere in revistă a ghidurilor teoretico-metodologice de bază

244-248
Daşevschii Veaceslav

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la studenţi prin exerciţiul şi jocul teatral in cadrul orelor de arta vorbirii

248-252
Galac Lucia

Ornamentica in repertoriul tradiţional al lăutarului A. Bidirel în contextul problemelor stilistice şi interpretative in folclorul romanesc din sec. XXI

253-257
Slabari Nicolae, Cotos Mihai

Contribuția meșterului Gr. Covaliu la dezvoltarea artei de construcție a naiului in spațiul romanesc

258-262
Druță Andrei

Specific features of teaching jazz in the system of higher education

262-264
Daşevschii Veaceslav

Общая характеристика репертуара и исполнительского стиля М. Чеботари

265-269
Пилипецкий Сергей

Specificul mijloacelor expresive ale dansului sportiv modern

270-274
Varnacova Eleonora

Formarea competenţelor artistico-plastice la elevi prin joc. Repere metodologice

275-279
Jabinschi Tatiana

Ghita Strahilevici – promotoarea muzicii moldovenești

280-283
Stoianova Vera