IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Tirajul revistei   2000
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-16 21:42
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 6)31
  2018  (5 din 6)51
  2017  (5 din 6)65
  2016  (5 din 6)66
  2015  (5 din 6)76
  2014  (6 din 6)89
  2013  (4 din 6)94
imagine

pISSN: 1857-3142
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Categoria:
  • C (2014.07.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2014.06.27)

Tehnologii avansate, produse industriale scientointensive şi materiale noi în construcţia de maşini. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar. Inginerie agrară


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2013 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole472958139822911
Volume33145131182
Total5051103262164

Vizualizări   129Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Exportul produselor vinicole e în creştere continuă

4-5
Vârtosu Ion

Starea plantaţiilor viticole şi particularităţile de îngrijire a acestora în perioada de vară

6-8

CZU: 634.8:6315

Cuharschi Mihail, Cebanu Vitalie, Botnarenco Andrei, Antoci Alexandru, Condur Maria, Cucu Valentina

Specificul protecţiei viţei-de-vie contra principalelor boli în condiţiile anului 2013

8-9
Cebanu Vitalie, Cuharschi Mihail, Degteari Vladimir, Chiaburu Elena, Botnarenco Andrei, Antoci Alexandru, Terteac Dumitru, Condur Maria, Cucu Valentina, Mîdari Adrian

Procedee noi de tăiere a pomilor de vişin, cireş şi cais în plantaţiile pe rod

10-10
Donică Andrei

Producerea şi comercializarea fructelor în ţările dezvoltate

11-12
Donică Andrei, Donica Maria

Influenţa condiţiilor ecologice asupra producţiei-marfă de struguri de masă

13-13
Dadu Vitalie

Tăierea mecanizată în uscat a viţei-de-vie în Republica Moldova

14-15
Botnarenco Andrei

Apariţia şi evoluţia viţei-de-vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut

16-16
Bratco Dumitru, Haheu Vasile

Grindina - factor distructiv al agriculturii moldave

17-17
Nicolaescu Gheorghe, Peşteanu Ananie, Nicolaescu Ana, Godoroja Mariana, Procopenco Valeria, Lungu Cornelia

Îmbunătăţirea nutriţiei cu scopul sporirii rezistenţei şi menţinerii unei fructificări stabile a plantaţiilor viticole

18-18
Grigheli Gheorghe, Dadu Constantin

Arhitectonica învelişului vegetal - baza reglementării productivităţii plantelor

19-19
Jacotă Anatol, Bondarenco Ştefan, Dadu Constantin, Botnarenco Andrei, Cornea Vladimir

Selecţia clonală la unele soiuri de viţă-de-vie în Republica Moldova

20-21

CZU: 634.8:632:575.42

Cazac Tudor, Bondarciuc Victor, Sultanova Olga, Mîţu Alexei, Constantinova Irina

Armonizarea legislaţiei în domeniul vitivinicol

22-23
Taran Nicolae, Ponomariova Irina, Antohi Maria, Cogălniceanu Tatiana, Tcaciuc Liudmila, Roşca Tamara, Diacov Tatiana, Chiriac Alexandra

Procedee de stabilizare optimă a vinurilor

24-24
Prida Ion, Ialovaia Antonina, Krajevskaia Alla, Ţîra Valeriu, Luca Vasile, Coceva Elena

Soiuri de struguri autohtone de selecţie nouă pentru fabricarea divinului

25-25

CZU: 663.2

Olaru Constantin, Alexandrovici Valentina, Chiriac Alexandra, Crasnoşciocova Margareta

Conţinutul metalelor grele în sol, struguri şi vin

26-26
Grigheli Gheorghe, Dadu Constantin, Chiriliuc Vladimir

Состояние виноградных плантаций и особенности ухода за ними в летний период

27-29

CZU: 634.8:6315

Кухарский Михаил, Чебану В., Ботнаренко Андрей, Анточ А., Кондур Мария, Куку Валентина

Защита винограда от болезней в условиях 2013 года

30-31
Чебану Василе, Кухарский Михаил, Degteari Vladimir, Кябуру Елена, Ботнаренко Андрей, Анточ А., Тертяк Думитру, Кондур Мария, Куку Валентина, Мидарь Адриан

Летние мероприятия по защите плодовых культур от вредителей и болезней

31-32
Магер Михаил, Магер Владимир

Новые способы обрезки деревьев вишни, черешни и абрикоса на плодоносящих плантациях

33-34
Доника Андрей

Архитектоника растительного покрова - основа регулирования продуктивности растений

35-35
Жакотэ Анатол, Бондаренко С., Даду Константин, Ботнаренко Андрей, Cornea Vladimir

Град - деструктивный фактор молдавского сельского хозяйства

36-36

CZU: 634.8

Николаеску Г., Пештяну Анание, Николаеску А., Годорожа Мариана, Прокопенко Валерия, Лунгу Корнелия

Содержание тяжелых металлов в почве, ягодах и вине

37-37
Григель Г.

Влияние экологических условий на товарность ягод столового винограда

38-38

CZU: 634:8.581.5

Даду В.

Отечественные сорта винограда новой селекции для производства дивинов

39-39

CZU: 663.2

Олару К., Александрович Валентина, Кирияк А., Краснощекова М.

Фактор кристаллизации, как критерий определения склонности виноматериалов и вин к кристаллическим помутнениям

40-42

CZU: 663.2:66+065

Зинькевич Э., Гержикова Виктория, Щербина В.