IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Tirajul revistei   2000
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-02 14:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 6)31
  2018  (5 din 6)51
  2017  (5 din 6)65
  2016  (5 din 6)66
  2015  (5 din 6)76
  2014  (6 din 6)89
  2013  (4 din 6)94
imagine

pISSN: 1857-3142
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Categoria:
  • C (2014.07.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2014.06.27)

Tehnologii avansate, produse industriale scientointensive şi materiale noi în construcţia de maşini. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar. Inginerie agrară


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2013 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole472958089822911
Volume33145121182
Total5051103202164

Vizualizări   95Descărcări   6

Conţinutul numărului de revistă

Necesitatea de a trece la o nouă etapă de producere a materialului săditor

2-4
Cebotari Valeriu

Se cer modificări esenţiale şi elaborări noi

5-6
Corobca Vladimir

Fără material săditor de valoare biologică ridicată nu vom putea progresa

6-8
Ungureanu Semion, Cebanu Vasile

Procedee noi de tăiere a pomilor de vişin, cireş şi cais în plantaţiile pe rod

9-10
Donică Andrei

Testarea erbicidului MASTAC, SL la varza din răsad

11-12
Chisnicean Vasile, Jeleascov Hristofor, Vasilachi Iuliana, Jeleascov Liudmila

Încorporarea în sol a îngrăşămintelor înainte de desfundarea mecanizată a terenurilor

13-13
Grigheli Gheorghe, Dadu Constantin

Apariţia şi evoluţia viţei-de-vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut

14-14
Bratco Dumitru, Haheu Vasile

Grindina - factor distructiv al agriculturii moldave

15-15

CZU: 634.8

Nicolaescu Gheorghe, Peşteanu Ananie, Nicolaescu Ana, Godoroja Mariana, Procopenco Valeria, Lungu Cornelia

Arhitectonica învelişului vegetal - baza reglementării productivităţii plantelor

16-17
Jacotă Anatol, Bondarenco Ştefan, Dadu Constantin, Botnarenco Andrei, Cornea Vladimir, Cornea Valentina

Recolta şi calitatea strugurilor de soiul Italia în funcţie de vigoarea de creştere a butucilor

18-18

CZU: 634.8

Nicolaescu Gheorghe, Perstniov Nicolae, Godoroja Mariana

Îmbunătăţirea nutriţiei cu scopul sporirii rezistenţei şi menţinerii unei fructificări stabile a plantaţiilor viticole

19-19
Grigheli Gheorghe, Dadu Constantin

Conţinutul metalelor grele în sol, struguri şi vin

20-20
Grigheli Gheorghe, Dadu Constantin, Chiriliuc Vladimir

Soiuri de struguri autohtone de selecţie nouă pentru fabricarea divinului

21-22

CZU: 663.2

Olaru Constantin, Alexandrovici Valentina, Chiriac Alexandra, Crasnoşciocova Margareta

Procedee de stabilizare optimă a vinurilor

23-23
Prida Ion, Ialovaia Antonina, Krajevskaia Alla, Ţîra Valeriu, Luca Vasile, Coceva Elena

Требуется переход на новый этап производства посадочного материала

24-25
Чеботарь Валерий

Требуются значительные изменения и новые разработки

26-27
Коробка В.

Без посадочного материала с высоким биологическим потенциалом не сможем продвигаться вперед

27-29
Унгуряну С., Чебану Василе

Новые способы обрезки деревьев вишни, черешни и абрикоса на плодоносящих плантациях

30-30
Доника Андрей

Испытание гербицида MASTAC, SL на рассадной капусте

31-32
Кисничян В., Желясков Х., Василаки Ю., Желяскова Л.

Основные элементы технологии выращивания лука из семян

32-33
Желясков Х., Кисничян В., Желяскова Л., Василаки Ю.

Град - деструктивный фактор молдавского сельского хозяйства

34-34

CZU: 634.8

Николаеску Г., Пештяну Анание, Николаеску А., Годорожа Мариана, Прокопенко Валерия, Лунгу Корнелия

Архитектоника растительного покрова - основа регулирования продуктивности растений

35-36
Жакотэ Анатол, Бондаренко С., Даду Константин, Ботнаренко Андрей, Cornea Vladimir

Оптимальные способы стабилизации вин

37-37
Прида И., Яловая А., Кражевская А., Цыра В., Лука В., Кочева Е.

Исследование состава органических кислот молдавских вин методом ВЭЖХ

38-39
Стурза Петр, Лазакович О

Применяемые в Румынии принципы и методологии экологического виноградарства

39-39
Ранка Аурора

Экологические основы формирования виноградных ландшафтов

40-40
Гэинэ Борис, Кисиль М.