IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2000
Fondatori
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tirajul revistei   600
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-08 19:28
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 6)48
  2019  (5 din 6)93
  2018  (5 din 6)95
  2017  (5 din 6)90
  2016  (5 din 6)93
  2015  (5 din 6)98
  2014  (5 din 6)91
  2013  (5 din 6)79
  2012  (4 din 6)97
  2011  (5 din 6)110
  2010  (5 din 6)102
  2009  (4 din 6)97
  2008  (5 din 6)135
  2007  (3 din 6)110
  2006  (4 din 6)99
  2005  (5 din 6)95
  2004  (5 din 6)92
  2003  (5 din 6)100
  2002  (5 din 6)127
  2001  (6 din 6)127
  2000  (4 din 6)76
imagine

pISSN: 1810-6455
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.12.21-2019.12.05)
  • C (2014.01.30-2017.12.20)
  • C (2010.12.06-2013.12.31)

Fiecare număr de revistă este axat pe tratarea mai amplă a unei probleme actuale din domeniul educaţiei:
– Statutul profesorului în societatea contemporană
– Finalităţile educaţionale
– Aspecte ale educaţiei copiilor cu necesităţi speciale
– Politici educaţionale
– Educaţie pentru democraţie
– Statutul tînărului profesor
– Educaţie interculturală
– Educaţie ecologică
– Integrare europeană
– Educaţie pentru mass-media şi comunicare
– Educaţie economică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole205492491216847196974
Volume97520722192
Total215197698419039

Vizualizări   82Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Didactica Pro..., o deschidere a Republicii Moldova spre învăţământul secolului al XXI-lea

3-3
Dandara Otilia

Direcţii prioritate în dezvoltarea resurselor digitale pentru educaţie

4-7

CZU: 37.015:004

DOI: 10.5281/zenodo.3931103

Corlat Sergiu

Competența de consiliere online în carieră: limite și perspective

8-12

CZU: 37.047:004

DOI: 10.5281/zenodo.3931109

Cotruța Aida

Didactica Pro... la 20 de ani

12-12
Nicolaescu-Onofrei Liliana

Elemente de consiliere spirituală în activitatea cadrului didactic

13-18

CZU: 37.091

DOI: 10.5281/zenodo.3931125

Goraş-Postică Viorica

Managementul comunicării educaţionale de la începuturi până în prezent

19-22

CZU: 37.01

DOI: 10.5281/zenodo.3931087

Buzatu Mihaela

Emile Durkheim – inițiator al paradigmei pedagogiei sociologice. O analiză din perspectiva pedagogiei istorice

22-25

CZU: 37.013.78

DOI: 10.5281/zenodo.3931127

Lazlo Ioana

Perspective de abordare a dezvoltării emoționale la orele de educație plastică

25-28

CZU: 37.015:73/76

DOI: 10.5281/zenodo.3931148

Stratulat Teodor, Sanduleac Sergiu

Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității adolescenților

29-31

CZU: 37.015.3

DOI: 10.5281/zenodo.3931083

Aburia Ali

Didactica Pro... la 20 de ani

31-31
Guţu Vladimir

Principiul co-creării în management și didactică universitară

32-34

CZU: 378.091

DOI: 10.5281/zenodo.3931099

Chicu Valentina

Dialogul intercultural și provocările identității

35-38

CZU: 316.7

DOI: 10.5281/zenodo.3931113

Cuţitaru Natalia

Developing Intercultural Communicative Competence through English Phraseological Units

39-42

CZU: 316.7:811.111’373.7

DOI: 10.5281/zenodo.3931135

Nicolaeva Parascovia

Strategia GMT în gestionarea stresului la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii

43-48

CZU: 376.4:159.942

DOI: 10.5281/zenodo.3931123

Gavriliţă Lucia

În vreme de online

49-53

CZU: 37.091:004

DOI: 10.5281/zenodo.3931138

Oleinic Viorica

Dezvoltarea competenţei de lectură prin intermediul textelor multimodale

54-56

CZU: 37.091

DOI: 10.5281/zenodo.3931115

Domniţeanu Aurelia

Argumente pentru alfabetizarea terminologică

56-60

CZU: 37.091

DOI: 10.5281/zenodo.3931105

Cosovan Olga

Jubileul revistei Didactica Pro..., jubileul n(v)ostru

60-60
Goraş-Postică Viorica

Un concept metodologic de culegere şi interpretare de către elevi a textelor folclorice

61-64

CZU: 373.015:398

DOI: 10.5281/zenodo.3931142

Paicu Dorina

Didactica Pro... la 20 de ani

64-64
Bîrnaz Nina

Educaţia online a adulţilor

65-68

CZU: 374.7:004

DOI: 10.5281/zenodo.3931144

Scutaru-Guţu Adela

Strategii de instruire a adulţilor pentru sectorul agroalimentar

69-72

CZU: 374.7

DOI: 10.5281/zenodo.3931089

Cartaleanu Tatiana, Cosovan Olga, Grama-Tomiţă Angela

Didactica Pro... la 20 de ani

72-72
Cosovan Olga

Biblioteca digitală Educație Online – conturarea unei pedagogii a continuării procesului educațional în perioada pandemiei

73-75

CZU: 37.091:004

DOI: 10.5281/zenodo.3931133

Munca Daniela, Cutasevici Angela

Învăţământul la distanţă – alternativă de reformare a sistemului educaţional din Republica Moldova

76-79

CZU: [37.01+004](478)

DOI: 10.5281/zenodo.3931093

Cerbuşca Pavel

Didactica Pro... la 20 de ani

79-79
Cartaleanu Tatiana

Condeieri despre didactica „ALTFEL”

80-81

CZU: 37.091:004

DOI: 10.5281/zenodo.3931121

Franțuz Daria

Aplicarea tehnologiilor informaţionale la orele de istorie şi educaţie civică

82-84

CZU: 004:[94+37.017]

DOI: 10.5281/zenodo.3931085

Barbăroș Claudia

Organizarea internă a Țărilor Române – o abordare transdisciplinară la ora de istorie

85-89

CZU: 37.016:94

DOI: 10.5281/zenodo.3931129

Molcosean Alexandru

Folosirea TIC în procesul de evaluare

89-90

CZU: 37.091:004

DOI: 10.5281/zenodo.3931156

Tofan Tatiana

Extinderea educaţiei pentru pace prin disciplina Cultura bunei vecinătăţi în şcolile din Republica Moldova – 2020

91-92
Goraş-Postică Viorica

Studiul de evaluare INTES Probleme de integritate în procesul de angajare şi promovare a cadrelor didactice din Republica Moldova

92-92
Goraş-Postică Viorica, Draguţa Oxana

Managementul informaţional necesar în cercetarea pedagogică fundamentală

93-96

CZU: 37.01:004

DOI: 10.5281/zenodo.3931111

Cristea Sorin