| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ
............................................................................................................................................................................................................................
Despre revistă
Titlul
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Domenii ştiinţifice
Anul fondării
2000
Fondatori
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tirajul revistei   1200
Limba de publicare
Arhiva electronică disponibilă
06.2000 - 12.2015
Descărcări    1
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-14 13:43
Vizualizări    51
Acces la textul integral
Acces deschis
Topul autorilor
Colegiul de redacţie
Prezenţa autorilor din străinătate

Numere înregistrate

  2015  (5 din 6)
  2014  (5 din 6)
  2013  (5 din 6)
  2012  (4 din 6)
  2011  (5 din 6)
  2010  (5 din 6)
  2009  (4 din 6)
  2008  (5 din 6)
  2007  (3 din 6)
  2006  (4 din 6)
  2005  (5 din 6)
  2004  (5 din 6)
  2003  (5 din 6)
  2002  (5 din 6)
  2001  (6 din 6)
  2000  (4 din 6)
imagine
pISSN: 1810-6455
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Categoria:
  • C (2014.01.30-2018.01.30)
  • C (2010.12.06-2013.12.31)
  • Fără categorie (2000.01.01-2010.12.05)
Volume înregistrate în IBN: 75
Articole înregistrate în IBN: 1635
Disponibil în IBN pentru perioada: 2000 - 2015

Fiecare număr de revistă este axat pe tratarea mai amplă a unei probleme actuale din domeniul educaţiei:
– Statutul profesorului în societatea contemporană
– Finalităţile educaţionale
– Aspecte ale educaţiei copiilor cu necesităţi speciale
– Politici educaţionale
– Educaţie pentru democraţie
– Statutul tînărului profesor
– Educaţie interculturală
– Educaţie ecologică
– Integrare europeană
– Educaţie pentru mass-media şi comunicare
– Educaţie economică


Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Dinamica numărului de articole pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Numărul 2-3 (72-73) / 2012 Descarcă PDF

Conţinutul numărului de revistă

Mobilitatea academică: o oportunitate de creştere profesională şi dezvoltare a carierei 2-4
Handrabura Loretta
Proiectul Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova, faza a II-a 5-5
Bezede Rima
Activităţi curente în proiectul Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condițiilor de persistare în școală a copiilor din familii social-vulnerabile 6-8
Nahaba Lilia, Goraş-Postică Viorica
Programul Servicii la solicitarea Beneficiarului 8-8
Nahaba Lilia
O nouă apariţie editorială la C. E. PRO DIDACTICA: Competenţa acţional-strategică?! 8-9
Goraş-Postică Viorica
Metode de instruire profesională: vizită de studiu în Germania 9-9
Goraş-Postică Viorica, Bezede Rima
Ghidarea în carieră: repere conceptuale determinate de contextul socioeconomic al procesului educational 10-15
Dandara Otilia
Strategie de consiliere în carieră a tinerilor cu statut de student 15-18
Dabija Ana
Raportul cu textul: formarea atitudinii pro-textuale a elevului 19-22
Ghicov Adrian
Umanizarea – premisă a dezvoltării educaţiei ştiinţifice integralizate 23-26
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Modul de proiectare a programelor şcolare în viziunea lui Jean Piaget 27-31
Dodu Cristina-Viorica
Designul unităţii didactice (II) 32-36
Cartaleanu Tatiana
Computerul versus unitatea de învăţare: o re-activare a tehnicilor de lucru la ora de limba şi literatura română 36-39
Gapei Oxana
Premise pentru o carieră de success 40-42
Condrea Mariana, Pavlov Zinaida, Carauș Irina
Metodele bazate pe acţiune în calificarea profesională: experienţe din Germania 43-48
Goraş-Postică Viorica
Educaţia din Finlanda versus educaţia din Republica Moldova 49-51
Mînăscurtă Diana
Perspectiva de gen în orientarea vocaţională a elevilor 52-57
Terzi-Barbaroșie Daniela
Educaţia pentru carieră între teorie şi practică 58-61
Sclifos Lia
De la dezvoltare personală spre o evoluţie profesională de success 61-63
Olaru Valentina
Cinci elemente pentru formarea competenţei acţional-strategice la chimie şi ecologie 64-74
Gorincioi Valeriu
Creativitatea la orele de limba română în clasele primare 74-76
Romanciuc Diana
Rolul şi eficienţa metodei Proiectul în evaluarea performanţelor elevilor în cadrul disciplinei Proiectarea artistică a spaţiului interior 77-81
Popa Stefan
Principiile universale ale vieţii – argument de optimizare a conţinuturilor educaţionale la biologie 81-83
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila, Simion Crenguţa
Reflectarea intercondiţionată a triadei eleviprofesori-părinţi în cadrul motivaţional al evaluării 83-86
Cheptene Valentina, Vasilachi Adriana, Vîrlan Stela
Educaţia interculturală: idei teoretice şi valenţe practice în domeniul artistic 86-90
Goraş-Postică Viorica, Ivanova Ecaterina
Strategii de predare pentru copiii slabvăzători la lecţiile de educaţie tehnologică 90-92
Bostan Tatiana
Rolul psihologului în instituţia de învăţămînt preuniversitar 93-96
Grosu Ira, Beleaeva Svetlana
Educaţia pentru carieră 97-100
Cristea Sorin